„Miesięcznik Finansowy BANK” – wrzesień 2019

Artykuły / Wydarzenia

W najnowszym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” szczególnie polecamy cykl artykułów poświęcony tradycyjnym formom płatności. Środków pieniężnych znajdujących się w obiegu stale przybywa. A skoro przybywa, to trzeba je dobrze i bezpiecznie obsłużyć. I temu poświęcony jest raport specjalny „Obsługa Gotówki”.

W najnowszym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” szczególnie polecamy cykl artykułów poświęcony tradycyjnym formom płatności. Środków pieniężnych znajdujących się w obiegu stale przybywa. A skoro przybywa, to trzeba je dobrze i bezpiecznie obsłużyć. I temu poświęcony jest raport specjalny „Obsługa Gotówki”.

@MiesiecznikBANK: wrzesień 2019 - już dostępny! #NajblizejBANKowości

Warto przeczytać:Gospodarka Polski i Europy – najbliższe pięć latAnalizowanie sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej w perspektywie kolejnych pięciu lat nie jest zadaniem łatwym. Podobnie jest z ocenianiem kondycji, w jakiej gospodarka krajowa i polska bankowość będą się rozwijać na europejskim tle. Można jednak, a nawet należy, podejmować takie działania. Związek Banków Polskich, jak co roku, prezentuje we wrześniu zbiorczy materiał „Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia”, będący podsumowaniem opisującym prognozy odnoszące się do poszczególnych europejskich gospodarek. Przybliżają go Przemysław Barbrich i Paweł Minkina.Przed nami trudne wyzwaniaW przestrzeni publicznej niemal co chwila pojawiają się informacje budzące żywy społeczny rezonans. Pomyślne rozstrzygnięcie wielu ważkich kwestii wymaga aktywnego udziału sektora bankowego, dlatego też poprosiliśmy Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, o opinię na temat uwarunkowań, w jakich przychodzi mu podejmować kolejne wyzwania i wspierać polską gospodarkę. Rozmowę przeprowadził Maciej Małek.

Od 14 września z silnym uwierzytelnieniemSilne uwierzytelnienie to jedna z ważnych zmian związanych ze wdrażaniem dyrektywy PSD2. I zapewne odczują ją wszyscy klienci banków. Co już się zmieniło, a co jeszcze przed nami – o tym informuje Bohdan Szafrański.Liczą się nie tylko pieniądzeSpołeczna odpowiedzialność biznesu stała się w ciągu minionych kilkunastu lat bardzo ważnym elementem działalności firm. Również banki – jako instytucje zaufania publicznego – coraz częściej podejmują działania w tym zakresie, a o swoich projektach informują opinię publiczną. Czym jest owa społeczna odpowiedzialność biznesu i jak się przejawia? Wyjaśnia to Jarosław Zambrowicz.Próg istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowegoW rachunku wymogów kapitałowych, określonych w rozporządzeniu CRR, znaczącą rolę przy szacowaniu ryzyka kredytowego spełnia odpowiednia identyfikacja przeterminowanego zobowiązania kredytowego. Służy ona do stwierdzenia stanu niewykonania zobowiązania i w konsekwencji wpływa na poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz poziom oczekiwanych strat. W temat zagłębia się Joanna Tylińska.

„Rodzina 500+”: Każdemu i na dłużejSzacuje się, że po rozszerzeniu Programu „Rodzina 500+” skorzysta z niego 6,8 mln dzieci, a jego budżet zwiększy się o dodatkowe 9,6 mld zł. Po wprowadzonych zmianach w bieżącym roku trzeba będzie nań przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł. W temat Programu zagłębia się Marcin Podleśny.10 lat minęło…Artykuł poświęcony 10 letniej współpracy sektora finansowego z polskimi uczelniami. Obchodzony w tym roku jubileusz Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest okazją do podsumowania dotychczasowych działań, wyciągnięcia wniosków oraz zastanowienia się nad dalszymi krokami w zakresie edukacji ekonomicznej. O tym co udało się osiągnąć pisze Michał Polak.Zapraszamy do lektury! Redakcja„Miesięcznika Finansowego BANK” 

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości

Udostępnij artykuł: