Miesięczny Indeks Koniunktury, mierzący nastroje gospodarcze firm, w maju w dół

Firma

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, spadł w maju o 2,1 pkt. do poziomu 95,0 pkt. - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mężczyzna w garniturze wskazujący na wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/Coloures-Pic

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, spadł w maju o 2,1 pkt. do poziomu 95,0 pkt. - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Miesięczny Indeks Koniunktury zmalał w maju o 2,1 pkt. do poziomu 95,0 pkt. Oznacza to nieznaczne pogorszenie koniunktury względem poprzedniego miesiąca. Tak jak we wszystkich poprzednich pomiarach, poziom MIK jest poniżej odczytu neutralnego, co oznacza przewagę negatywnych nastrojów przedsiębiorców nad pozytywnymi" - napisano.

Obniżenie poziomu inwestycji oraz niższa wartość sprzedaży

Autorzy badania podają, że o niższym wyniku MIK zadecydowało głównie obniżenie poziomu inwestycji (-19,5 pkt.) oraz niższa wartość sprzedaży (-8,1 pkt.).

"Negatywny wpływ tych dwóch czynników został po części zrekompensowany wzrostem płynności finansowej firm (5,4 pkt.), wzrostem zatrudnienia (3,7 pkt.) oraz poprawą dopasowania aktualnych mocy produkcyjnych do zapotrzebowania (3,7 pkt.)" - napisano.

Wyniki indeksu diagnostycznego i prognostycznego

Autorzy podają, że wyniki indeksu diagnostycznego i prognostycznego wskazują, że obecna koniunktura jest postrzegana znacznie poniżej poziomu neutralnego, a przyszła – znacznie powyżej.

"Indeks diagnostyczny wyznaczony na podstawie aktualnej wartości sprzedaży, liczby nowych zamówień, mocy produkcyjnych oraz poziomu inwestycji wynosi 81,8 pkt. i jego wartość spadła o 5,9 pkt. mdm" - napisano.

"Z kolei indeks prognostyczny wyznaczony na podstawie ocen planowanej wielkości sprzedaży, zatrudnienia, wynagrodzeń pracowników oraz oceny płynności finansowej wynosi 114,5 pkt., co oznacza wzrost o 9,9 pkt. mdm" - dodano.

Miesięczny Indeks Koniunktury

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego. MIK powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa.

Poziomy liczbowe MIK obliczane są na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych.

Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: