„Mieszkanie dla młodych”: w puli na dopłaty wciąż jest 9,5 mln zł

Nieruchomości

Fot. stock.adobe.com/fotomek

W sierpniu ubiegłego roku program „Mieszkanie dla młodych” niespodziewanie został na nowo uruchomiony, gdyż okazało się, że w puli pozostały jeszcze niewykorzystane pieniądze. Do wyczerpania tegorocznego limitu pozostało jeszcze 9,5 mln zł. Niestety wydaje się, że tym razem program nie zostanie jednak odmrożony. Na wsparcie mają wciąż szansę jedynie ci, którzy dopłatę już otrzymali i którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Wciąż można uzyskać również zwrot VAT-u.

Według danych #BGK na koniec lipca łączna suma przyznanych dopłat wyniosła 752,4 mln zł #MieszkaniedlaMłodych #MdM

Według danych BGK na koniec lipca łączna suma przyznanych dopłat wyniosła 752,4 mln zł. Do wykorzystania tegorocznego limitu pozostało więc jeszcze 9,5 mln zł. Problem polega jednak na tym, że inne dane (na temat pieniędzy zablokowanych na podstawie złożonych wniosków) pokazują wykorzystanie puli na poziomie 100%. W ubiegłym roku było to 91%, a więc wtedy były pieniądze, o które jeszcze nikt nie zawnioskował. Teraz takich wolnych środków już nie ma.

MdM: masz dopłatę z programu? Uważaj, bo możesz ją stracić >>>

Niesamowite wydaje się, że od początku stycznia do tej pory kilkaset osób, które wtedy złożyły wnioski o kredyt z dopłatą, wciąż go nie otrzymało. Nasze dochodzenie potwierdziło, że pojedyncze kredyty z dopłatą wciąż są jeszcze uruchamiane, mimo że wnioskowano o nie na początku roku. Wydaje się jednak prawdopodobne, że ostatecznie część takich osób zrezygnuje z wsparcia w ramach MdM. Jest więc cień szansy na to, że program zostanie uruchomiony po  raz ostatni. Czasu jest jednak coraz mniej, gdyż nawet gdyby były pieniądze, to zgodnie z ustawą wnioski o dopłaty można składać najpóźniej do 30 września 2018 r.

Wciąż można liczyć na dopłatę

Na dopłatę wciąż mają szansę uczestnicy programu, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Musi to nastąpić nie później niż w ciągu 5 lat od momentu zakupu nieruchomości nabytej przy wsparciu dopłaty z MdM. Jeśli tak się stanie, to otrzymają dodatkową dopłatę w wysokości 5% wartości mieszkania. Pieniądze te nie trafią jednak na ich konto, lecz pomniejszą zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego. Dodatkowo wciąż możliwe jest również wnioskowanie o zwrot podatku VAT zapłaconego za materiały budowlane. Dotyczy to jedynie wydatków poniesionych w związku z budową domu jednorodzinnego, a także nadbudową, rozbudową  budynku na cele mieszkalne oraz w sytuacji przystosowania budynku niemieszkalnego do celów mieszkaniowych. Zwrot dotyczy jednak wydatków poniesionych nie później niż 30 września 2018 r.

Źródło: Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors

 

Udostępnij artykuł: