Mieszkanie dla Młodych zwycięża w dużych miastach

Finanse i gospodarka

Tylko 6 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) jest "odpowiedzialnych" za 1/3 wniosków złożonych w programie Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z oczekiwaniami, program koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach. Od początku jego obowiązywania do końca maja 2014 roku w stolicach województw złożono 3834 wnioski, co stanowi ponad 53 procent ogółu.

Tylko 6 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) jest "odpowiedzialnych" za 1/3 wniosków złożonych w programie Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z oczekiwaniami, program koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach. Od początku jego obowiązywania do końca maja 2014 roku w stolicach województw złożono 3834 wnioski, co stanowi ponad 53 procent ogółu.

Obowiązujące w MdM regulacje od samego początku preferowały duże miejscowości. Pierwszym czynnikiem, decydującym o dużo większym zainteresowaniu MdM w dużych miejscowościach, jest ograniczenie programu tylko do rynku pierwotnego. Jak wiadomo rynek deweloperski koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach, a w mniejszych miejscowościach czasami trudno jest nabyć mieszkanie realizowane przez dewelopera. Biorąc pod uwagę także kryteria dotyczące powierzchni nieruchomości i jej ceny, okazuje się, że dostępność mieszkań w programie MdM, poza dużymi ośrodkami, w wielu województwach jest znikoma. Drugim czynnikiem ograniczającym program są limity cen ustalane w oparciu o komunikaty właściwych wojewodów. Podobnie jak w przypadku Rodziny na Swoim, także w obecnym programie wyznaczone limity bardzo ograniczają dostępność lokali, powodując, że często tylko w stolicy województwa udaje się znaleźć nieruchomość, która kwalifikuje się do dopłaty. Co prawda, w porównaniu z poprzednim rządowym programem, wprowadzono pośrednią kategorię odnośnie do limitu ceny, ale tylko w niewielkim stopniu poprawiło do dostępność programu. Gminy sąsiadujące ze stolicą województw często charakteryzują się cenami niewiele niższymi niż sąsiadująca stolica regionu i tam także nie zawsze udaje się znaleźć mieszkanie spełniające wymogi programu.

Gdańsk i Warszawa na czele

W ciągu 5 miesięcy tego roku najwięcej wniosków złożono w Warszawie oraz Gdańsku. W stolicy kraju o kredyt MdM ubiegało się 754 kredytobiorców, a w stolicy województwa pomorskiego 652 osoby. Przyczyny tak dużej liczby wniosków są jednak odmienne. W Warszawie, mimo iż limit ceny za metr kwadratowy jest relatywnie niski (5864,65 w I kwartale i 6126,90 w II kw.) działa efekt skali. Stołeczny rynek nieruchomości jest największy, realizuje się tu najwięcej inwestycji, stąd nawet przy względnie ograniczonej dostępności programu i tak zanotowano rekordowy w skali kraju wynik. W przypadku Gdańska o dużej liczbie wniosków zadecydowała także duża dostępność mieszkań. Limit na poziomie 5682,05 (I i II kwartał) powoduje, że zakupienie nieruchomości w MdM jest łatwiejsze niż w innych miejscowościach.

Pomorskie, mazowieckie i wielkopolskie to 50% wniosków

Uwzględniając całe województwa, a nie tylko ich stolice należy zauważyć, że 50 procent wniosków zostało złożonych tylko w 3 województwach. To kredytobiorcy w pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim złożyli 3572 wnioski, co stanowi prawie połowę ogółu. Warto także zwrócić uwagę, że Poznań "odpowiada" tylko za nieco ponad 1/3 wniosków złożonych w regionie. Jest to duży wyjątek, gdyż w większości województw od 50 do ponad 90 procent wniosków zostało złożonych w stolicach. Główne miast regionu stanowi zdecydowaną mniejszość tylko w województwach śląskich i warmińsko-mazurskich.
140618.tab.mdm.01.600x879

Michał Krajkowski
Główny Analityk
Dom Kredytowy Notus

Udostępnij artykuł: