„Mieszkanie na start”: rząd dopłaci do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu

Nieruchomości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. "Mieszkanie na start" jest częścią programu "Mieszkanie Plus".

Meżczyzna trzymający banknoty na tle budynku
Fot. stock.adobe.com/Piotr Adamowicz

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. "Mieszkanie na start" jest częścią programu "Mieszkanie Plus".

#JerzyKwieciński z @MIR_GOV_PL: comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, co ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki do nowego mieszkania #MieszkanienaStart #MieszkaniePlus #mieszkania

"Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, co ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki do nowego mieszkania. "Mieszkanie na start" w ramach programu "Mieszkanie Plus" tworzy dla rynku mieszkaniowego w Polsce szansę na powstanie większej liczby dostępnych cenowo mieszkań na wynajem" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.Wysokość dopłat będzie zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie. Będzie też większa dla większych gospodarstw domowych, przypomina resort.

Kto otrzyma dopłaty do czynszów?

"Dopłaty do czynszów otrzymają rodziny nieposiadające innego mieszkania, jeśli ich dochód nie będzie przekraczał określonego przez ustawę poziomu (uzależnionego od liczby osób w gospodarstwie domowym). Co roku dochód otrzymujących dopłaty będzie weryfikowany. Jeśli przekroczą kryteria dochodowe prawo do dopłat będzie wygaszone. Możliwe jest jednak wznowienie otrzymywania dopłat, z zastrzeżeniem, że w sumie okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat" - czytamy w komunikacie.Jednym z najważniejszych problemów polityki mieszkaniowej w Polsce jest brak dostępnych mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Według analiz, w takiej sytuacji jest ok. 40% społeczeństwa, w tym głównie osoby młode rozpoczynające karierę zawodową. Problemem w ich sytuacji jest nie tylko niska wysokość dochodów (niższa niż w innych grupach wiekowych), ale również forma zatrudnienia (umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło), wskazał też resort.

Wypełnienie luki rynkowej

Wsparcie w formie dopłat będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie. Takie rozwiązanie ma wykreować nowe inwestycje mieszkaniowe na wynajem, które wypełniłyby lukę rynkową.Zaproponowane rozwiązania kierowane są do:- najemców - co zwiększy ich możliwości finansowe i umożliwi płacenie czynszu rynkowego za mieszkanie, którego wynajem zapewnia stabilność życiową; dopłaty do czynszów mogą przyczynić się do stworzenia możliwości wynajęcia samodzielnego mieszkania lub do zwiększenia standardu (np. powierzchniowego) mieszkania i lepszego przystosowania go do potrzeb rodziny;- samorządów gminnych - zwiększając zakres dostępnych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej; samorządy będą miały możliwość zwiększenia zasobu mieszkaniowego na swoim terenie oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności bez bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych;- inwestorów - co umożliwi im rozszerzenie dotychczasowej skali działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych; dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.Efektem proponowanych rozwiązań będzie stworzenie sektora mieszkań na wynajem budowanych przez podmioty instytucjonalne, zarządzające budynkami z mieszkaniami na wynajem, podsumował resort.

Nowe przepisy od przyszłego roku

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umowy w sprawie stosowania dopłat (gmina-GBK) oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu, które zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, co pozwoli na sprawniejsze wdrożenie systemu dopłat.

Źródło: ISBnews

Udostpnij artyku: