Mieszkanie Plus: cztery zespoły w finale konkursu na osiedle z prefabrykatów

Nieruchomości

BBGK Architekci, Unihouse Oddział Unibep, Urba Architects oraz HM Inwest – to zespoły zakwalifikowane do finału konkursu na projekt prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej. Konkurs organizowany przez PFR Nieruchomości S.A. ma na celu pozyskanie technologii, która ograniczy koszt realizacji inwestycji mieszkaniowych, a także znacząco przyspieszy proces budowlany.

Model domu stojący na banknotach
Fot. stock.adobe.com/arsdigital

BBGK Architekci, Unihouse Oddział Unibep, Urba Architects oraz HM Inwest – to zespoły zakwalifikowane do finału konkursu na projekt prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej. Konkurs organizowany przez PFR Nieruchomości S.A. ma na celu pozyskanie technologii, która ograniczy koszt realizacji inwestycji mieszkaniowych, a także znacząco przyspieszy proces budowlany.

Pula nagród w konkursie wynosi 50 tysięcy złotych #MieszkaniePlus #PFRNieruchomosci

Pula nagród w konkursie wynosi 50 tysięcy złotych. Laureat głównej nagrody, otrzyma zaproszenie do udziału z wolnej ręki w postępowaniu na przygotowanie pełnej dokumentacji prefabrykowanego osiedla.

Sąd konkursowy,  złożony z architektów, specjalistów od prefabrykacji, przedstawicieli świata nauki i członków zarządu spółki PFR Nieruchomości, oceniał przede wszystkim możliwość stworzenia na bazie projektu racjonalnego i ekonomicznego systemu prefabrykacji dla programu Mieszkanie Plus„Poziom nadesłanych w konkursie projektów był wyrównany – podkreślił Grzegorz Muszyński, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A – Wszystkie prace rokują nadzieję na powstanie funkcjonalnych i ekonomicznych rozwiązań. Jednocześnie, mamy do czynienia z różnorodnością sposobów podejścia do problemu prefabrykacji, dlatego dajemy szansę wszystkim zespołom,  by rozwijały swoje pomysły w drugim etapie konkursu”.

Nowoczesna i efektywna forma budownictwa

Prefabrykacja jest nowoczesną i efektywną formą budownictwa, która może pomóc skutecznie rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy, przy zachowaniu wysokich standardów realizowanych inwestycji. Wyzwaniem jest fakt, że osiedla z tzw. wielkiej płyty, nastawione na liczbę budowanych mieszkań, a nie ich jakość, na wiele lat zniekształciły obraz budownictwa prefabrykowanego w Polsce. Z uwagi na popełnione wówczas błędy budownictwo to stało się synonimem anonimowej i monotonnej przestrzeni oraz niskiego standardu architektonicznego.Logika przyjętych w konkursie rozwiązań jest inna niż powszechnie przyjęta w polskim procesie projektowym. Najpierw tworzone będą elementy, na ich bazie – sekcje budynków, a dopiero na końcu powstanie finalny budynek. Uczestnicy konkursu muszą wskazać m.in. możliwe konfiguracje układów zabudowy, przyjmując różne ustawienia względem stron świata budynków klatkowych, korytarzowych, punktowych i galeriowych. Celem jest, by możliwie różnorodne budynki były realizowane z jak najmniejszej liczby typów powtarzalnych elementów.Konkurs jest organizowany przez spółkę PRF Nieruchomości, we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 grudnia.

Źródło: PFR Nieruchomości S.A.

 
Udostępnij artykuł: