Mieszkanie Plus: ruszył konkurs na projekt osiedla w Krakowie. W puli 50 tys. zł

Nieruchomości

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla mieszkaniowego na krakowskich Klinach, to główne zadanie, które przed projektantami stawia spółka BGK Nieruchomości.

Blok mieszkalny
Fot. Pixabay.com

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla mieszkaniowego na krakowskich Klinach, to główne zadanie, które przed projektantami stawia spółka BGK Nieruchomości.

Na działce znajdującej się w południowej części Krakowa ma powstać około tysiąca nowoczesnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu #MieszkaniePlus #Kraków #BGKN @BGK_N

Poza przygotowaniem założenia urbanistycznego, uczestnicy konkursu stworzą także projekt zabudowy dla fragmentu blisko 18-hektarowej działki położonej w rejonie ulic Spacerowej, Komuny Paryskiej, bpa A. Małysiaka.

Powstanie około tysiąca nowoczesnych mieszkań

Na działce znajdującej się w południowej części Krakowa ma powstać około tysiąca nowoczesnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Będzie to pierwsza inwestycja realizowana w ramach programu Mieszkanie Plus w stolicy Małopolski. Dlatego celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym rozwiązań projektowych. Powstające w oparciu o wyniki konkursu osiedle ma oferować dostęp do infrastruktury społecznej – takiej jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia lekarska czy punkty handlowo-usługowe. Dodatkowo na jego terenie mają znaleźć się skwery, place zabaw, przedogródki i wspólne przestrzenie, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich, integrowaniu lokalnej społeczności i decydują o komforcie zamieszkiwania.

– Doskonale wiemy, że samodzielne i dostępne mieszkanie to dla wielu polskich rodzin marzenie i cel szczególny. Program Mieszkanie Plus ma pozwolić te marzenia urealnić – stworzyć rodzinom szansę stabilnego rozwoju – podkreślał Piotr Ćwik, wojewoda małopolski – Ogłoszony dziś konkurs w konkretny sposób otwiera drogę do przyspieszenia programu w Krakowie. Wierzę, że zgłoszone zostaną propozycje projektów wychodzących naprzeciw potrzebom rodzin, jak i wymogom urbanistycznym.

Zgłoszenia do konkursu do 21 maja

Do 21 maja zainteresowane pracownie muszą zgłosić swój udział poprzez formularz na stronie internetowej www.bgkn.pl, a także złożyć ideowe szkice urbanistyczne wraz z portfolio i credo – rozumianym jako zapis pomysłów i poglądów dotyczących kształtowania osiedli i niskobudżetowych mieszkań na wynajem. Na podstawie przesłanych materiałów Sąd Konkursowy – złożony z architektów, przedstawicieli Urzędu Miasta w Krakowie i członków zarządu BGK Nieruchomości – dokona preselekcji uczestników. Finalnie do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od czterech do ośmiu pracowni urbanistyczno-architektonicznych. Merytorycznym partnerem konkursu jest krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

– Liczymy na to, że rezultat projektowy tego konkursu wniesie nową jakość dla powstającej przestrzeni, zarówno dla mieszkańców osiedla jak i dla mieszkańców miasta w szerokim kontekście urbanistycznym – stwierdził Bohdan Lisowski, prezes oddziału SARP w Krakowie – Warsztatowy charakter procedury konkursowej zaproponowanej przez organizatora spółkę BGK Nieruchomości jest dodatkowym wyzwaniem dla uczestników.

Trzy nagrody na łączną kwotę 50 tys. zł

W konkursie przewidziano 3 nagrody na łączną kwotę 50 tys. zł. Ponadto każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia konkursowego. Wybrany projekt będzie realizowany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika konkursu. Ponadto każdy z uczestników może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku.– Wyniki dotychczasowych organizowanych przez nas konkursów jasno pokazują, że stawiamy przede wszystkim na najlepszą urbanistykę – zaznaczył Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. – Podobnie jak w przypadku osiedla w okolicach katowickiego Nikiszowca czy warszawskich Nowych Jeziorek, chcemy by nasza realizacja w Krakowie była kawałkiem dobrze zaprojektowanego miasta. Ta inwestycja będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym dla tego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w ścisłej współpracy z krakowskim magistratem. Program Mieszkanie Plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości S.A. Obecnie spółka ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.

Źródło: Informacja prasowa BGKN

Udostępnij artykuł: