Mieszkaniówka: Powoli rośnie liczba oddawanych lokali

Finanse i gospodarka

Firmy deweloperskie wciąż wydają się być nie zrażone widmem nadciągającego kryzysu i bez skrępowania rozpoczynają kolejne inwestycje.

Firmy deweloperskie wciąż wydają się być nie zrażone widmem nadciągającego kryzysu i bez skrępowania rozpoczynają kolejne inwestycje.

W ostatnich 12 miesiącach łącznie do użytkowania oddano 127,3 tys. jednostek mieszkalnych - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To o blisko 11,8 tys. (lub 8,5 proc.) mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Statystyki uległy jednak poprawie w ujęciu miesięcznym, gdzie zanotowaliśmy wzrost o 1,5 proc. To już trzeci wzrostowy miesiąc, po dłuższej fali spadkowej, trwającej niemal nieprzerwanie od kwietnia 2010 roku (z małym wyjątkiem we wrześniu 2010, kiedy wystąpił symboliczny i bez większego znaczenia wzrost o 0,02 proc.).

Wzrost liczby oddawanych mieszkań wystąpił przede wszystkim w segmencie Przeznaczone na sprzedaż, o 1900 sztuk, czyli 4,1 proc., zatem w większości jest zasługą firm deweloperskich. W ostatnich 12 miesiącach w tym segmencie oddano 47,7 tys. lokali. Gruszek w popiele nie zasypiają też inwestorzy indywidualni, którzy mogą pochwalić się, co prawda znacznie skromniejszym, ale jednak wzrostem o blisko 240 (0,3 proc.) oddanych lokali licząc miesiąc do miesiąca. Cały czas są oni głównym rozgrywającym i w ciągu 12 miesięcy oddali 71,3 tys. inwestycji, stanowiących 56 proc. ich ogólnej liczby.

 

111127.mieszkanie

Firmy deweloperskie wciąż wydają się być nie specjalnie zrażone widmem nadciągającego kryzysu. Sugerują to dane o liczbie rozpoczętych przez nie inwestycji, która utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W samym październiku w segmencie Przeznaczone na sprzedaż rozpoczęto budowę blisko 6,5 tys. lokali, dzięki czemu w skali 12 miesięcy było to ponad 62,6 tys., czyli o niemal 1,4 tys. (2,2 proc.) więcej niż miesiąc wcześniej.

W sumie w ostatnich 12 miesiącach rozpoczęto budowę 159,9 tys. lokali mieszkalnych, czyli o 1,3 tys. (0,8 proc.) więcej niż rok wcześniej. Z tego na inwestorów indywidualnych przypadło 89,4 tys. rozpoczętych inwestycji (wzrost o 1,6 proc.).

 

111127.mieszkanie1

Deweloperzy wyróżniają się także pod względem otrzymywanych pozwoleń na budowę. Liczbę wydanych w ciągu 12 miesięcy pozwoleń podliczyliśmy łącznie na 183,5 tys., zatem nieco mniej (0,2 proc.) niż przed miesiącem, ale wciąż o 5,6 proc. więcej niż przed rokiem. Aktywność firm deweloperskich jest na tym polu bardzo wysoka, co uwidacznia przeszło 25-proc. (do poziomu 80,3 tys., oglądanego ostatnio w połowie 2009 roku) wzrost liczby pozwoleń na budowę uzyskanych w tej grupie w okresie ostatniego roku. We wszystkich pozostałych segmentach rynku odnotowaliśmy spadek liczby wydawanych pozwoleń. W ujęciu ilościowym największy spadek wystąpił w segmencie Indywidualne (ponad 4,5 tys.), zaś procentowo w segmencie Pozostałe (spadek o 37,7 proc.).

111127.mieszkanie2

Zważywszy na liczbę inwestycji rozpoczynanych (zwłaszcza przez deweloperów) w pierwszej połowie ubiegłego roku, obserwowany wzrost liczby oddawanych lokali mieszkalnych jest jak najbardziej naturalny, a wręcz oczekiwany, o czym wielokrotnie pisaliśmy w naszych wcześniejszych komentarzach. Nie zmienia to faktu, że cały rok 2011 prawdopodobnie będzie pod tym względem jednym ze słabszych, a liczba oddanych do użytkowania lokali może zawrzeć się w przedziale 130-135 tys. Nie powinno to jednak w żaden sposób martwić potencjalnych nabywców mieszkań, bo pomimo tej wyraźnej zapaści, w sprzedaży oferowanych jest - wg REAS - rekordowo wysoka, sięgająca ok. 48 tys., liczba lokali, z czego niecałe 30 proc. stanowią mieszkania gotowe. Jest więc z czego wybierać, a i pozycja przetargowa strony popytowej jest znacznie mocniejsza.

Źródło: Bernard Waszczyk,
Open Finance

Udostępnij artykuł: