Migrała Ewa

M

Ewa Migrała - zastępca dyrektora oddziału BOŚ S.A. w Olsztynie, specjalista z zakresu fi nansów i bankowości w sferze analizy kredytowej i fundamentalnej.

 

Udostępnij artykuł: