Mikołaj Handschke

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny członek Rady nadzorczej Alior Bank

Mikołaj Jerzy Handschke
Fot. Alior Bank

Niezależny członek Rady nadzorczej Alior Bank

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku finanse i bankowość. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Autor publikacji z zakresu szeroko rozumianych procesów transformacji gospodarczej (rynek kapitałowy, rynek pracy, przemiany systemowe). Wykładowca oraz członek Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, laureat szeregu nagród ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.

Współpracuje jako wykładowca z wieloma wyższymi uczelniami w obszarze makro i mikroekonomii oraz ekonomii menadżerskiej. W latach 2016-2017 członek rady nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., gdzie pełnił funkcję członka Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Strategii.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: