Mikroinnowacyjna Polska w makroinnowacyjnej Europie

Polecamy

Wyniki raportu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”Niemal połowa polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w ostatnich trzech latach poczyniła inwestycje, które w ich przekonaniu były innowacyjne. Mimo tego na 28 państw europejskich Polska zajmuje 6. od końca miejsce w rankingu oceniającym innowacyjność poszczególnych krajów. I choć w porównaniu z ubiegłym rokiem awansowaliśmy o jedno miejsce, wyprzedzając Litwę, to nadal mamy bardzo wiele do zrobienia w tym obszarze.

W 2014 roku wskaźnik innowacyjności Polski wzrósł do 0,1311, plasując nasz kraj w grupie umiarkowanych innowatorów. Wyprzedzamy Rumunię (wskaźnik na poziomie 0,204), Bułgarię (0,229), Łotwę (0,272) i Litwę (0,283). Być może powód tej nienajlepszej pozycji leży w tym, że co trzeci przedsiębiorca, który zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych, wycofał się w trakcie prowadzonych działań z powodów finansowych. Dodatkowo innowacje są wymieniane dopiero jako czwarty element budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo, prym wiedzie jakość produktów i usług (95,4 proc. ) oraz troska o relacje z klientami (86,6 proc.).

Miejsce lidera innowacji wśród krajów europejskich zajmuje Szwecja ze wskaźnikiem w wysokości 0,740. Najszybciej rozwijającymi się innowatorami są zaś Malta, Łotwa, Bułgaria, Irlandia i Wielka Brytania. Polska również należy do tego grona. Niemniej, oceniając innowacyjność w skali globalnej, Unia Europejska nadal ustępuje miejsca USA, Japonii i Korei Południowej.

Strategia „Europa 2020” stawia przed gospodarką Europy szereg wyzwań. Najważniejszym z nich jest zwiększenie swojej konkurencyjności i innowacyjności – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL. – Jeszcze nigdy w budżecie unijnym tak duże środki nie zostały przeznaczone na unowocześnienie polskich firm. Do 2020 roku będzie to aż 9 mld euro. To ogromna szansa dla przedsiębiorców, aby rozwinąć swoją działalność w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i stać się bardziej konkurencyjnymi.

Dużą niewiadomą pozostaje to, czy będziemy potrafili wykorzystać tę okazję. Z raportu „Innowacje w MŚP. Pod lupą” wynika, że tylko 20,4 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że sukces ich firmy zależy od poziomu innowacyjności. 35,9 proc. respondentów nie inwestuje w innowacje ponieważ twierdzi, że specyfika ich branży tego nie wymaga, dla 26,7 proc. powodem jest brak środków, a dla 19,1 proc. skala ich działalności nie pozwala na tego typu rozwiązania.

Bardzo niepokojący jest także fakt, że aż jedna trzecia ankietowanych firm wskazała utrzymanie się na rynku jako priorytetowy cel, odkładając plany rozwoju i inwestycji na przyszłość. Kolejną przeszkodą we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań jest brak długofalowych planów rozwoju, podyktowany najczęściej brakiem poczucia stabilności na rynku. Oby te czynniki nie spowodowały, że polscy przedsiębiorcy przegapią swoją wielką szansę na rozwój.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

(1) Informacje podawane przez PARP na podstawie raportu Innovation Union Scoreboard 2015, http://badania.parp.gov.pl/polska-w-innovation-union-scoreboard-2015

Udostępnij artykuł: