Mikrorachunek podatkowy: wszystko, co należy o nim wiedzieć

Firma

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik zobligowany jest korzystać z mikrorachunku podatkowego do płacenia swoich zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Kobieta przy komputerze i napis podatki
Fot. stock.adobe.com/Tierney

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik zobligowany jest korzystać z mikrorachunku podatkowego do płacenia swoich zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Od 1 stycznia każdy podatnik zobligowany jest korzystać z mikrorachunku podatkowego do płacenia swoich zobowiązań podatkowych z tytułu #PIT, #CIT i #VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych #MikrorachunekPodatkowy #mikrorachunki #podatki

Przypomnieć należy, że ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązek dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (tzw. mikrorachunek podatkowy). 

Czytaj także: Mikrorachunek: czy banki zdały egzamin?

Oznacza to, że od 1 stycznia br. każdy podatnik zobligowany jest korzystać z mikrorachunku podatkowego do płacenia swoich zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) oraz niepodatkowych należności budżetowych. Niepodatkowe należności budżetowe wpłacane na indywidualny rachunek podatkowy to odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) oraz koszty upomnienia, a także mandaty skarbowe (tylko skarbowe, nie policyjne, które wpłacane są na dotychczasowych zasadach).

Zwroty nadpłat i podatków na dotychczasowych zasadach

Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT, wpłacane są na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.).
Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. Generator działa 24/7. Każdy podatnik może więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Generowanie mikrorachunku

Generowanie mikrorachunku podatkowego w generatorze następuje w oparciu o PESEL lub NIP w zależności od:

  • PESEL, w przypadku osoby fizycznej, która:

- nie prowadzi działalności gospodarczej
- lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

  • NIP, jeśli podatnik:

- prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT
- lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego. Numer mikrorachunku pozostaje bez zmian w przypadku zmiany adresu zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwiska podatnika.

Pozyskiwanie mikrorachunków podatkowych należy do podatników


Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z kosztami. Pozyskiwanie mikrorachunków podatkowych należy do podatników, banki mogą jedynie przypominać swoim klientom o rejestracji nowych płatności do US z tytułu: PIT, CIT i VAT na indywidualne rachunki podatkowe lub mikrorachunki US (w przypadku braku PESEL lub NIP albo niewygenerowania mikrorachunku podatkowego).

W odniesieniu do kwestii pracownik – pracodawca, zaliczki na podatek pracowników wpłacane są sumarycznie na mikrorachunek podatkowy pracodawcy a nie mikrorachunki podatkowe pracowników, stąd pracownicy nie są obowiązani przekazywać numerów mikrorachunków podatkowych swojemu pracodawcy, a pracodawca nie jest obowiązany żądać tych numerów od pracowników lub generować ich samodzielnie na podstawie znajomości numerów PESEL swoich pracowników.

Więcej informacji o mikrorachunku podatkowym, w tym informacji w sekcji pytania i odpowiedzi w zakresie najczęstszych wątpliwości dostępnych jest na stronie portalu podatkowego Ministerstwa Finansów
 

Udostępnij artykuł: