Miliard złotych kredytu z EBI na rozwój infrastruktury Warszawy

Finanse i gospodarka

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił długoterminowego kredytu w wysokości 1 miliarda PLN (240 milionów EUR) na modernizację infrastruktury miasta stołecznego Warszawa. Kredyt banku Unii Europejskiej wspierać będzie szeroki program inwestycyjny stolicy realizowany w latach 2014-2019, który zawiera projekty modernizacyjne z zakresu transportu, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, jak także dotyczące przestrzeni publicznych i parków.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił długoterminowego kredytu w wysokości 1 miliarda PLN (240 milionów EUR) na modernizację infrastruktury miasta stołecznego Warszawa. Kredyt banku Unii Europejskiej wspierać będzie szeroki program inwestycyjny stolicy realizowany w latach 2014-2019, który zawiera projekty modernizacyjne z zakresu transportu, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, jak także dotyczące przestrzeni publicznych i parków.

Wsparcie EBI powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy, dzięki budowie lub modernizacji ośrodków zdrowia, szkół i żłobków. Ponadto zmodernizowane zostaną miejskie tereny zielone oraz wybudowane lub zmodernizowane zostaną drogi rowerowe. Projekt obejmuje między innymi zagospodarowanie nadbrzeża Wisły, w tym połączenie go z zabytkowym centrum miasta oraz poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Projekt zatem przyniesie nie tylko korzyści dla sektora turystyki, ale także zwiększy bezpieczeństwo tego obszaru miasta.

Projekty w dziedzinie transportu, takie jak budowa obwodnicy śródmiejskiej i nowych dróg rowerowych, a także remonty ulic i unowocześnienie infrastruktury drogowej, poprawią bezpieczeństwo na drogach, skrócą czas podróży oraz będą promować komunikację przyjazną środowisku naturalnemu.

Inwestycje te przyczynią się do długoterminowego wzrostu gospodarczego i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju stolicy. Celem tej strategii jest nowoczesna, atrakcyjna i dynamiczna Warszawa, odpowiadająca na potrzeby i aspiracje obywateli oraz plasująca stolicę wśród najważniejszych metropolii europejskich.

László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje Banku w Polsce, powiedział: "Celem EBI jest między innymi promowanie zrównoważonego rozwoju miast i zwiększanie ich konkurencyjności. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z władzami Warszawy, ponieważ będziemy mogli się w ten sposób przyczynić do dalszego rozwoju gospodarczego stolicy. Siódma już operacja EBI z m.st. Warszawa jest potwierdzeniem naszego stałego zaangażowania w rozwój infrastruktury miejskiej Warszawy w różnych sektorach."

Hanna Gronkiewicz - Waltz, Prezydent m.st. Warszawy powiedziała: "Dodatkowe środki na bardzo preferencyjnych warunkach pozwolą nam na kontynuowanie naszego planu inwestycyjnego dla Warszawy. Nasze miasto nie mogłoby się rozwijać w takim tempie, gdyby nie współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz pozyskiwanie funduszy europejskich."

Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI z miastem Warszawa, trwającej od 1994 roku. EBI udzielił miastu w sumie siedmiu kredytów, a zostały one przeznaczone miedzy innymi na inwestycje dotyczące infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz usług komunalnych, takich jak zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania miasto Warszawa, realizując swój program inwestycyjny, skorzysta z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu.

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny

Udostępnij artykuł: