Miliard złotych wsparcia z Brukseli dla polskich małych i średnich firm

Aktualności

Przeszło miliard euro wsparcia ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego otrzymały w ubiegłym roku polskie przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz midcaps – podkreślił podczas konferencji podsumowującej minione 12 miesięcy wiceprezes EBI Vazil Hudak, odpowiedzialny za funkcjonowanie banku na obszarze naszego kraju. Podkreślił również, że tak wysoki poziom wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc mniejszym firmom był możliwy dzięki aktywnemu współdziałaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Związkiem Banków Polskich.

Przeszło miliard euro wsparcia ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego otrzymały w ubiegłym roku polskie przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz midcaps – podkreślił podczas konferencji podsumowującej minione 12 miesięcy wiceprezes EBI Vazil Hudak, odpowiedzialny za funkcjonowanie banku na obszarze naszego kraju. Podkreślił również, że tak wysoki poziom wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc mniejszym firmom był możliwy dzięki aktywnemu współdziałaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Związkiem Banków Polskich.

Całkowita kwota finansowania, jakie w roku 2016 przypadło naszemu krajowi ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wyniosła 4 mld 444 mln euro. Wsparcie w podobnej wysokości Polska otrzymała w roku 2012, natomiast w latach 2013–2015 kwota ta była o ponad miliard euro wyższa. Co piąte euro ze środków otrzymanych od EBI w minionym pięcioleciu przeznaczone było na tzw. małe i średnie projekty, do której to kategorii zalicza się również preferencyjne finansowanie podmiotów z sektora MSP i mikro. Inne obszary wspierane w naszym kraju przez EBI to przede wszystkim transport i telekomunikacja – niemal połowa finansowania na przestrzeni ostatnich pięciu lat przeznaczona była właśnie na ten cel. 425 mln euro pozwoliło polskim przewoźnikom szynowym na zmodernizowanie lub budowę blisko 330 km linii kolejowych, natomiast przebudowa 40 kilometrów trasy S7 pochłonęła blisko 270 mln euro unijnego wsparcia. Największa kwota, bo aż 1 mld euro, desygnowana została na wszechstronny rozwój dużych polskich aglomeracji miejskich: Gdańska, Krakowa, Opola, Poznania, Radomia, Szczecina, Torunia, Zielonej Góry oraz kompleksu 9 miast górnośląskich. Około 18 proc. kredytów adresowano do podmiotów prowadzących działalność produkcyjno-usługową i rolników, natomiast na modernizację infrastruktury energetycznej w Polsce EBI przeznaczył 8 proc. środków. Wśród pozostałych beneficjentów znalazły się m.in. projekty z zakresu gospodarki komunalnej, jak również edukacja i służba zdrowia.kredyty.ebi.850xW ubiegłym roku EBI zapoczątkował również akcję kredytową ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Polsce przypadło w udziale 603 mln euro z nowego instrumentu wsparcia. Środki te zostały rozdysponowane na różne cele; beneficjentami były m.in. dwie spółki z sektora mleczarskiego, a także spółka Przewozy Regionalne, która za otrzymane środki zakupiła nowe jednostki taboru kolejowego. Pieniądze z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych pozwoliły również na ukończenie modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Warto podkreślić, że było to pierwsze w polskim sektorze publicznym przedsięwzięcie, w którym wykorzystano środki pochodzące z nowego instrumentu wspólnotowego. – Inwestycja w Toruniu była doskonałym przykładem łączenia instrumentów unijnych i krajowych – przypomniał wiceszef Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pionierskim przedsięwzięciem było również wyemitowanie przez grupę Tauron Polska Energia pierwszych w historii polskiego rynku tzw. obligacji hybrydowych. Aktywa te nabył oczywiście EBI ze środków, które przypadły Polsce w ramach planu Junckera. Z tego samego źródła sfinansował też zakup portfela należności konsumenckich o podwyższonym ryzyku (tzw. mezzanine) od Santander Consumer Banku. Również w tym przypadku była to pierwsza w naszym kraju transakcja sekurytyzacyjna z udziałem wspólnotowej instytucji finansowej.

Odnosząc się do kwestii finansowania sektora MSP, Vazil Hudak nader pozytywnie ocenił współpracę EBI z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Związkiem Banków Polskich. W tym drugim przypadku wiceszef unijnej instytucji finansowej wysoko ocenił zaangażowanie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Ramowych UE. – Placówka ta stanowi ważny łącznik między programami UE a przedsiębiorcami – wskazał.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: