Milion złotych na wsparcie wolnorynkowych inicjatyw

Gospodarka

Fundacja Wolności Gospodarczej ogłosiła pierwszy konkurs grantowy, w ramach którego zamierza przeznaczyć milion złotych na wsparcie wolnorynkowych, liberalnych projektów w Polsce, czytamy w komunikacie FWG.

FWG, Fundacja Wolności Gospodarczej , logo
Źródło: FWG

Fundacja Wolności Gospodarczej ogłosiła pierwszy konkurs grantowy, w ramach którego zamierza przeznaczyć milion złotych na wsparcie wolnorynkowych, liberalnych projektów w Polsce, czytamy w komunikacie FWG.

Adresatem konkursu są przede wszystkim organizacje pozarządowe, dla których ważna jest wolność gospodarcza, w ramach państwa prawa. FWG zamierza inwestować w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności i wzmacniać ich siłę oddziaływania.

Pomysły zgłaszane w konkursie, powinny zawsze nawiązywać do wolności gospodarczej

 – Od lat angażuję się we wsparcie różnych inicjatyw liberalnych, w tym przede wszystkim think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Nowa inicjatywa, poza kontynuacją wsparcia dla Fundacji FOR, będzie mogła jeszcze szerzej angażować się w obronę, promocję i wzmacnianie myśli liberalnej – mówi Arkadiusz Muś, fundator i prezes zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej.

Pięć obszarów tematycznych

Na stronie internetowej Fundacji jest już dostępny formularz, poprzez który można zgłaszać inicjatywy w jednym z pięciu obszarów tematycznych:

1. Wolność gospodarcza;

2. Edukacja dla przyszłości;

3. Polska w Unii Europejskiej;

4. Demokratyczne państwo prawa;

5.Wolny rynek a ekologia.

 – Pomysły zgłaszane w konkursie, powinny zawsze nawiązywać do wolności gospodarczej, która w naszej ocenie jest fundamentalnie ważna dla rozwoju, a więc zwiększenia zamożności i jakości życia mieszkańców, a jednocześnie tworzy dobre warunki dla pracy, przedsiębiorczości i własnych wyborów ścieżek życiowych – komentuje Marek Tatała, wiceprezes i dyrektor zarządzający nowej fundacji.

‒ Poszukujemy projektów, które podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej oraz posiadają osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej, myśli liberalnej, praworządności lub w działalności edukacyjnej – dodaje Tatała.

Zgłoszenia do 5 grudnia 2021 roku, w puli milion złotych

Pula środków w pierwszym konkursie grantowym wynosi 1 milion zł, a docelowo fundacja planuje wydać w przyszłym roku co najmniej 2 miliony zł na wzmacnianie infrastruktury wolności tworzonej przez organizacje pozarządowe i zaangażowane jednostki.

Termin zgłoszeń trwa do 5 grudnia 2021 roku.

Formularz grantowy i regulamin konkursu: www.wolnagospodarka.pl/jak-dzialamy/wniosek

Więcej informacji o Fundacji Wolności Gospodarczej: www.wolnagospodarka.pl


Fundacja Wolności Gospodarczej dąży do tego, by Polska była krajem zamożnym i otwartym, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych.

Misją organizacji jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz liberalnej gospodarki i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej jest Arkadiusz Muś, właściciel i Prezes Zarządu firmy PRESS GLASS.

Udostępnij artykuł: