Miliony złotych nieściągniętych długów czynszowych, bo brakuje PESEL dłużnika?

Multimedia / Nieruchomości / Rynek

Do rejestru dłużników BIG Infomonitor jest wpisanych 10 tysięcy zalegających z płaceniem czynszu. Ich zaległości to w sumie 140 mln złotych. Tymczasem wg danych GUS zaległości czynszowe w całej Polsce dotyczą 3 mln lokatorów. Długi z tego tytułu sięgają 4,6 mld złotych – informuje Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor.

Wywiad z Haliną Kochalską

Do rejestru dłużników BIG Infomonitor jest wpisanych 10 tysięcy zalegających z płaceniem czynszu. Ich zaległości to w sumie 140 mln złotych. Tymczasem wg danych GUS zaległości czynszowe w całej Polsce dotyczą 3 mln lokatorów. Długi z tego tytułu sięgają 4,6 mld złotych – informuje Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor.

Halina Kochalska: 70 procent dłużników, którzy otrzymują powiadomienie o dokonanym wpisie do rejestru bardzo szybko reguluje swoje zobowiązania.

Spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy mieszkań komunalnych, zarządy wspólnot mieszkaniowych rzadko sięgają po narzędzie jakim jest wpis dłużnika do rejestru dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej. Powodem może być między innymi fakt, że ci wierzyciele nie posiadają numerów PESEL swoich dłużników - mieszkańców, nie są one wpisane do posiadanej przez zarządców dokumentacji.Tymczasem jednym z warunków umożliwiających dokonanie wpisu do rejestru jest posiadanie nr PESEL dłużnika – mówi Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor.

I zaznacza, że wpisanie do rejestru dłużników osoby, która zalega z płaceniem czynszu jest bardzo skuteczne. Z obserwacji BIG Infomonitor wynika bowiem, że 70 procent dłużników, którzy otrzymują powiadomienie o dokonanym wpisie do rejestru bardzo szybko reguluje swoje zobowiązania, nawet w ciągu miesiąca.

 
Udostępnij artykuł: