Mimo COVID-19 rośnie zainteresowanie firm wsparciem rozwojowym oferowanym przez PARP

Firma

O tym jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa rozmawiamy z prezes PARP, Małgorzatą Oleszczuk.

Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.
Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. Źródło: PARP

O tym jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa rozmawiamy z prezes PARP, Małgorzatą Oleszczuk.

Małgorzata Oleszczuk: Polskie firmy na przekór obecnemu kryzysowi nie myślą tylko o zapewnieniu płynności finansowej, ale wciąż walczą o rozwój @Grupa_PFR @parpgovpl

Karol Mórawski: W jakim stopniu działania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii wpłynęły na realizację zaplanowanych zadań PARP w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców?

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Funkcjonowanie PARP w żaden sposób nie zostało przerwane przez obecny kryzys. Aż 95 proc. pracowników Agencji pracuje zdalnie. Osobom, które tego potrzebowały udostępniliśmy komputery, część z nich wykorzystała również prywatne narzędzia.

Cały ten sprzęt, jak i nasze systemy zostały należycie zabezpieczone, dzięki temu przejście na telepracę nie zakłóciło rytmu naszych działań, ani nie wpłynęło na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Było to nie lada wyzwanie, niemniej dzięki temu wysiłkowi Agencja pracuje bez żadnych zakłóceń.

Jest to niezmiernie istotne, gdyż obecnie pracy mamy więcej niż przed wybuchem epidemii. Rozstrzygamy wcześniej zaplanowane konkursy, oceniamy nowe wnioski, wypłacamy środki dla przedsiębiorców i podpisujemy aneksy do umów, a równolegle reagujemy na prośby przedsiębiorców dotyczące wydłużenia terminów naboru.

W obecnych uwarunkowaniach nie są w stanie zebrać na czas wszystkich dokumentów. Trzeba zrozumieć ich sytuację więc terminy wielu naborów już wydłużyliśmy i wciąż wydłużamy terminy kolejnych.

Epidemia spowodowała, że wpływa też do nas więcej niż zazwyczaj próśb o przyspieszenie wypłat środków. Ma to szczególne znaczenie dla firm, które wyłożyły własne pieniądze, a teraz czekają na ich rozliczenie i wypłacenie refundacji. Czas odgrywa dla nich kluczową rolę, dlatego zwiększyliśmy intensywność pracy i wypłatę środków.

Czy dało się zauważyć zmniejszone zainteresowanie instrumentami uruchomionymi jeszcze przed wybuchem epidemii, a jeśli tak, to którymi? Czy wskutek wystąpienia koronawirusa konieczna była rezygnacja z któregoś z tych instrumentów lub jego odłożenie w czasie?

Można wysnuć wniosek, że polskie firmy na przekór obecnemu kryzysowi nie myślą tylko o zapewnieniu płynności finansowej, ale wciąż walczą o rozwój.

Opinie tę potwierdzają konkursy, które rozstrzygaliśmy już w trakcie pandemii, a więc w połowie maja, takie jak choćby „Badania na Rynek” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To jest dość trudny konkurs, gdyż podchodzą do niego firmy, które już wydatkowały środki na działalność badawczą i na podstawie wyników badań, którymi dysponują chciałyby wprowadzić nowe bądź ulepszone produkty.

W ramach tego przedsięwzięcia przygotowaliśmy dużą - jak nam się wydawało – alokację na poziomie 750 mln zł, tymczasem zostały złożone 202 wnioski na łączną kwotę ponad 1,73 mld zł. A to nie wszystko, bo przedsiębiorcy, którzy z powodu pandemii nie mogli dotrzymać terminu składania wniosków, skorzystali z możliwości jakie daje tzw. ustawa funduszowa i prosili o możliwość złożenia wniosku w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.

Spodziewamy się, że dzięki temu, ostateczna wartość wszystkich złożonych wniosków będzie większa o ok. 400 mln niż mamy obecnie. W ubiegłym roku, w ramach tego konkursu napłynęło ok. 25 proc. mniej wniosków.

To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się projekty o charakterze rozwojowym.

Podobnie jak konkurs w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W alokacji jest 400 mln zł, tymczasem przedsiębiorcy złożyli prawie 740 wniosków o łącznej wartości ponad 1 mld 200 tys. złotych.

W jakim stopniu organizowany od tego tygodnia cykl wideokonferencji „Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”, dotyczący wykorzystania rządowych instrumentów dostępnych w ramach tarczy powinien wpłynąć na zwiększenie zainteresowania instrumentami pomocowymi, a na ile ma on być wsparciem merytorycznym dla już zainteresowanych, tak, aby wyeliminować najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie wnioskowania?

Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą w obu przypadkach. Osobom, które jeszcze nie wiedzą w jaki sposób aplikować i jak można skorzystać z różnych możliwości tarczy, webinaria pozwalają uzyskać wiedzę w bardzo przystępny sposób z pewnością pomocne tu będą przygotowane przez ekspertów prezentacje.

Z kolei przedsiębiorcy, które już podjęli decyzję i aplikują do odpowiednich instytucji, mogą uzyskać wyjaśnienie kwestii szczególnie ważnych z ich punktu widzenia. Przedsiębiorcy mają możliwość wysyłania pytań przed konferencją, dzięki czemu eksperci mogą przygotować się do nich i już w trakcie spotkania udzielić odpowiedzi.

Również po zakończeniu webinarów prelegenci będą pełnili dyżury i udzielali odpowiedzi i porad. Zaplanowaliśmy dwadzieścia konferencji. Można je będzie obejrzeć na żywo na stronie internetowej PARP.

Systematycznie zamieszczać będziemy również prezentacje a także odpowiedzi na zadawane przez przedsiębiorców pytania.

Do kogo skierowane będą kolejne konferencje, czy przewidziane są jakieś specjalne wykłady dla reprezentantów najbardziej dotkniętych sektorów?

Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak najszerszego grona przedsiębiorców, w szczególności do tych, którzy nie mają w swoich firmach zespołów doradców i prawników.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z zakresu m.in. prawa pracy, finansów, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych, którzy opowiedzą o tych rozwiązaniach osłonowych, które rząd przygotował dla przedsiębiorców poszczególnych branż.

Z jednej strony poruszać będziemy tematy ogólne, które dotyczą firm, samorządowców, pracowników sektora publicznego i wszystkich tych, którzy w swej codziennej pracy współpracują z biznesem, ale przewidujemy także wideokonferencje tematyczne, zaadresowane do branż najbardziej zagrożonych kryzysem. Od takiej właśnie rozpoczęliśmy, gdyż tematem pierwszego webinarium było pozyskiwanie środków finansowych dla branży turystycznej.

Wśród partnerów projektu, który współorganizujemy z Ministerstwem Rozwoju są eksperci z Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu www.parp.gov.pl/tarcza.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: