Minął półmetek Konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2015/2016

Polecamy

Konkurs BANRISK - Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

W BANRISKU uczestniczą 5-osobowe zespoły, które w roli zarządów wirtualnych banków podejmują 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Wyzwaniem jest zmieniające się otoczenie makroekonomiczne, symulowane przez program komputerowy. Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

W tegorocznej edycji Ligi Akademickiej gra toczy się w trzech regionach: Poznaniu, Katowicach i Warszawie, biorą w niej udział 32 zespoły, każdy składający się z 5 osób, zatem łączna liczba uczestników to 160 studentów, z 21 uczelni z całej Polski: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Politechniki Koszalińskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Sytuację na wirtualnej giełdzie BANRISKU tak podsumowuje Ekspert Konkursu Andrzej Jakubaszek: „W Konkursie BANRISK upłynął już pierwszy rok działalności wirtualnych banków komercyjnych.  Półmetek gry zdecydowana większość banków zakończyła w dość dobrej kondycji finansowej, mimo iż ostatni kwartał przyniósł nowe trudne wyzwanie rynkowe. Banki musiały się zmierzyć z problemami wynikającymi z niekorzystnej, spadającej rozpiętości oprocentowania pomiędzy kredytami i depozytami” (Więcej na stronie: http://szkola-ryzyka.pl/artykuly.php?id=114).

Zakończenie Konkursu, podczas którego nastąpi walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi: 21 kwietnia br. w Poznaniu, 26 kwietnia br. w Katowicach oraz 28 kwietnia br. w Warszawie.

Partnerami projektu są Związek Banków Polskich oraz Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Patroni Medialni to: Miesięcznik BANK, AleBank.pl, portal karieraWfinansach.pl, portal bs.net, portal Bankier.pl, portal PRnews.pl, portale studenckie: dlastudenta.pl i studentnews.pl

Szczegóły można znaleźć na stronie www.szkola-ryzyka.pl i na FB www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka

Małgorzata Molenda
Warszawski Instytut Bankowości

Udostępnij artykuł: