Minister Boni z samorządowcami o szybkim internecie i telewizji cyfrowej

Samorząd

Szef MAC chce powołania zespołu zadaniowego zajmującego się projektami budowy sieci szerokopasmowych. Minister uczestniczył w Gorzowie Wielkopolskim w Konwencie Marszałków RP.

Boni poruszył też temat cyfryzacji telewizji. Już w środę (28 listopada) sygnał analogowy zostanie zastąpiony cyfrowym na Pomorzu. 7 listopada wyłączenia miały miejsce w Lubuskiem, które – zdaniem ministra- pod względem przygotowania do tego proces może być przykładem dla innych województw. Według szefa MAC dużą rolę odegrało budowanie dobrego klimatu i gotowości do porozumienia.

Michał Boni zwrócił uwagę na sprawy kluczowe dla skutecznej cyfryzacji: zwiększenie dostępu do internetu, zwiększenie potrzeby używania internetu oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Zaproponował powołanie specjalnego zespołu zajmującego się projektami budowy sieci szerokopasmowych ze środków unijnych. W skład zespołu wejdą przedstawiciele samorządów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w realizację tych projektów. Chodzi o to, by na bieżąco monitorować ich wykonywanie i rozwiązywać problemy. Boni wspomniał również o korzyściach jakie niesie ze sobą cyfryzacja i konieczności przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Minister mówił także o realizacji zadań przez samorządy i o pracach nad tzw. małą ustawą samorządową. Ma ona doprowadzić m.in. do uproszenia i uelastycznienia struktur, które wykonują usługi na różnych poziomach samorządowych

Konwent potrwa do jutra. Konwent Marszałków Województw jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, reprezentującym interesy 16 województw. Na obecnym posiedzeniu zajmie stanowisko w sprawie podziału środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2013 rok, w sprawie wniosku do Rady Ministrów o inicjatywę ustawodawczą w zakresie działalności biegłych sądowych w szczególności z dziedziny medycyny sądowej, w sprawie współpracy samorządów województw z administracją rządową w zakresie inwestycji drogowych.

Od 5 lipca Konwentowi przewodniczy województwo lubuskie objęło 5 lipca 2012 r. W tym czasie odbyły się dwa spotkania – 13-14 września w Zielonej Górze i 18-19 października w Bad Muskau.
27 listopada nastąpi uroczyste przekazanie Laski Marszałkowskiej województwu podlaskiemu.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: