Minister finansów: deficyt budżetowy na koniec 2021 roku nie przekroczy 30 mld zł

Gospodarka

Na koniec listopada budżet państwa zanotował nadwyżkę w wysokości 50,4 mld zł - poinformował PAP Biznes minister finansów Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że na koniec roku budżetowego deficyt będzie istotnie niższy od zakładanego i nie powinien przekroczyć 30 mld zł.

Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński Fot. Ministerstwo Finansów

Na koniec listopada budżet państwa zanotował nadwyżkę w wysokości 50,4 mld zł - poinformował PAP Biznes minister finansów Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że na koniec roku budżetowego deficyt będzie istotnie niższy od zakładanego i nie powinien przekroczyć 30 mld zł.

W okresie styczeń-listopad 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 451,4 mld zł i było wyższe o ok. 69 mld zł (tj. 18,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-listopad 2020 r.

"Wydatki wyniosły 401,06 mld zł. Budżet państwa odnotował nadwyżkę 50,4 mld zł. W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 rok deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 40,5 mld zł. Można jednak prognozować, że na koniec roku budżetowego, deficyt będzie istotnie niższy od zakładanego i nie powinien przekroczyć 30 mld zł" - poinformował minister finansów.

Dochody z podatków

"Wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 200 mld zł i było wyższe o ok. 31,8 mld zł (tj. 18,9 proc.) rdr. Dochody z CIT wzrosły w ujęciu rocznym o ok. 9,5 mld zł (tj. 25,1 proc.). Dochody z PIT w omawianym okresie wyniosły ok. 65,4 mld zł i było wyższe o ok. 8,2 mld zł (tj. 14,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-listopad 2020 r. Z kolei wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 68,5 mld zł, tj. więcej o 3,7 mld zł, 5,7 proc. rdr" - dodał.

W osobnym komunikacie MF podał ponadto, że dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,0 proc. rdr (tj. ok. 0,4 mld zł ).

Wykonanie dochodów niepodatkowych

W okresie styczeń – listopad 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 55,4 mld zł i było wyższe o ok. 10,6 mld zł (tj. 23,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - listopad 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2021 r. wyniosło 401,1 mld zł, tj. 76,6 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (395,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 5,4 mld zł, tj. 1,4 proc.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano m.in. z tytułu środków własnych Unii Europejskiej o ok. 3,4 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Czytaj także: Prezydent podpisał nowelizacje ustaw budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok >>>

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie, tj. więcej o ok. 6,3 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. więcej o 3,5 mld zł.

Jednocześnie niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 4,6 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz dotyczyło wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,0 mld zł).

W części 39 – Transport zrealizowano wydatki niższe o 5,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: