Minister finansów: deficyt budżetu za 2018 rok szacujemy na 10,4 mld zł

Gospodarka

Deficyt budżetu za 2018 r., według szacunkowych danych, sięgnął 10,4 mld zł, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej.

Minister finansów Teresa Czerwińska
Fot. KPRM

Deficyt budżetu za 2018 r., według szacunkowych danych, sięgnął 10,4 mld zł, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej.

#Deficyt budżetu za 2018 r., według szacunkowych danych, sięgnął 10,4 mld zł #budżet @MF_GOV_PL

"Wstępne dane wskazują, że w 2018 r. zredukowaliśmy deficyt budżetu państwa do 10,4 mld zł, tj. 25,1% wartości planowanej w ustawie budżetowej. To najniższy deficyt budżetowy od 1998 r., o 14,9 mld zł niższy niż w roku ubiegłym. Wynik ten jest efektem przestrzegania dyscypliny budżetowej, dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia, jak i płac, która pozytywnie wpłynęła na dochody budżetu państwa" - powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.Z wstępnych informacji wynika, że dochody budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 380,08 mld zł i były wyższe niż prognozowano w ustawie budżetowej aż o 24,4 mld zł, a w stosunku do roku ubiegłego były wyższe o 8,5%, podano w komunikacie. Stanowiły one 106,9% planu budżetowego.

349,9 mld zł z podatków

"Dochody podatkowe w 2018 r. wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Główną przyczyną były wyższe wpływy z podatku VAT, które w 2018 r. są szacowane na 174,9 mld zł, tj. o 18,1 mld zł więcej w stosunku do roku ubiegłego i o ponad 8,9 mld zł więcej w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa jest, obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań uszczelniających system podatkowy i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie analizy danych. Działania te dotyczyły głównie obszaru podatku VAT, gdzie w znaczny sposób ograniczono straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Widoczne są również efekty w zakresie uszczelniania, ograniczenia agresywnej optymalizacji podatkowej i wzrostu compliance w obszarze podatku CIT" - skomentowała minister.Jeżeli chodzi o stronę wydatkową budżetu państwa to, według szacunkowych danych, wydatki budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 390,5 mld zł, tj. 98,3% planu."Niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa wynikało w znacznej mierze z racjonalizowania wydatkowania środków publicznych i naturalnych oszczędności, co skutkowało niepełnym wykorzystaniem wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018" - czytamy w komunikacie.

Oszczędności wydatków powstałe w trakcie roku budżetowego pozwoliły przekierować środki budżetowe na inne zadania państwa, m.in. określone w znowelizowanej ustawie okołobudżetowej na 2018 r., podkreślił resort."Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 1 339,9 mln zł (0,34% limitu wydatków z ustawy budżetowej na 2018 r.) będzie mogła być wydatkowana do końca marca bieżącego roku" - zaznaczono także."Stymulowanie wzrostu gospodarczego przy konsolidacji fiskalnej pozwoli na stworzenie pewnej przestrzeni dla wyzwań, które pojawią się w długim i średnim horyzoncie czasowym, takich jak: tendencje demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, spowolnienie gospodarcze czy ryzyka w otoczeniu zewnętrznym. Krok po kroku budujemy zrównoważone finanse publiczne" - podsumowała Czerwińska.

Pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że deficyt budżetu centralnego za 2018 r. wyniesie ok. 0,5% PKB, tj. 10-11 mld zł.

Na początku stycznia Czerwińska zapowiadała, że budżet za 2018 rok zakończył się deficytem zdecydowanie poniżej 15 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych za ub.r. powinien wynieść około 0,5% PKB.W budżecie państwa po 11 miesiącach 2018 r. odnotowano - według sprawozdania operatywnego - 11,06 mld zł nadwyżki (tj. zgodnie z danymi szacunkowymi). Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: