Minister Finansów powołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego w Systemie Finansowym

Gospodarka

Minister Finansów powołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego w Systemie Finansowym, który ma reagować w przypadku wystąpienia przesłanek związanych z zagrożeniem stabilności krajowego systemu finansowego - podano w zarządzeniu ministra.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Minister Finansów powołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego w Systemie Finansowym, który ma reagować w przypadku wystąpienia przesłanek związanych z zagrożeniem stabilności krajowego systemu finansowego - podano w zarządzeniu ministra.

"Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Krajowym Systemie Finansowym w Ministerstwie Finansów, zwany dalej „Zespołem”, w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego zarządzania kryzysowego, w zakresie właściwości Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek związanych z zagrożeniem stabilności krajowego systemu finansowego" - napisano.

Czytaj także: Szef KNF proponuje rozwiązanie problemu kredytów walutowych, kredytobiorca frankowy nie może być uprzywilejowany wobec kredytobiorcy złotowego

Zadania zespołu

Przewodniczącym Zespołu zostanie członek kierownictwa Ministerstwa Finansów sprawujący merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Obecnie jest to wiceminister Piotr Nowak.

Do zadań Zespołu należy planowanie i koordynowanie wewnątrzresortowych działań antykryzysowych oraz współpraca z instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego.

Ocena zagrożeń dla systemu finansowego

Piątkowy Komitet Stabilności Finansowej podzielił ocenę zagrożeń dla systemu finansowego wynikających z doświadczanego w gospodarce szoku pandemicznego.

Czytaj także: Komitet Stabilności Finansowej: rosnące ryzyko dla portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych >>>

Jako główne źródło ryzyka Komitet uznaje obniżoną zyskowność banków, do której obecnie przyczyniają się potencjalne straty kredytowe, jakie mogą odnotować banki w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto, Komitet zwrócił uwagę na słabość niektórych instytucji i możliwość wystąpienia efektu zarażania pozostałych uczestników rynku.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: