Minister finansów z uznaniem o polskich bankach

Gospodarka

Minister finansów Teresa Czerwińska
Fot. KPRM

W swoim wystąpieniu podczas tegorocznego Forum Bankowego w Warszawie, minister finansów, prof. dr hab. Teresa Czerwińska podkreśliła szczególną rolę sektora bankowego w prowadzonym przez rząd programie zwalczania przestępczości podatkowej.

#TeresaCzerwińska: Z perspektywy polityki prowadzonej przez rząd chciałabym podkreślić szczególną rolę sektora bankowego w zwalczaniu przestępczości podatkowej, pomoc sektora bankowego była kluczowa #ZBP #KIR #STIR @MF_GOV_PL

Banki to nie tylko kredytowanie gospodarki

Rozwój nowoczesnych gospodarek uzależniony jest dziś również od cyfrowej infrastruktury obejmującej wszystkie aspekty funkcjonowania państwa, w tym centralnej i lokalnej administracji. Skala potrzeb jest duża i warto korzystać z już zbudowanych systemów. Banki inwestując przez wiele lat znaczne środki w informatykę, dysponują odpowiednią infrastrukturą, wiedzą i kadrami mogącymi wspierać takie projekty.

W trakcie swojego wystąpienia na tegorocznym Forum Bankowym w Warszawie, minister finansów, prof. dr hab. Teresa Czerwińska dziękowała bankowcom za pomoc w zwalczaniu przestępczości podatkowej. Chodzi między innymi o wdrożenie w ubiegłym roku systemu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), w którym przetwarzane są danych przekazywane przez banki i SKOK-i w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym.

Infrastruktura bankowa pomaga zwalczać przestępczość podatkową

Pomoc sektora bankowego była tu kluczowa. Dla państwa zysk jest oczywisty, ale również dla gospodarki. Walka z nadużyciami podatkowymi to wspieranie konkurencji na rynku poprzez  tworzenie równych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty.

Jak stwierdziła prof. Teresa Czerwińska, ważna jest wieloaspektowość funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków. Dotyczy to, w kontekście naszej gospodarki, dostarczania kapitałów i wsparcia rozwoju, ale jednocześnie uczestnictwa w uszczelnieniu systemu podatkowego. Bogate doświadczenia banków w wykorzystaniu systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy zaowocowało np. stworzeniem sprawnego systemu oceny ryzyka wyłudzeń podatkowych.

W 2018 r. Ministerstwo Finansów informowało, że monitoringiem systemu STIR objętych było ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych.

Ostatnio KAS przerwała np. proceder wyłudzania podatku VAT za pomocą tzw. pustych faktur. Skontrolowana spółka z woj. mazowieckiego naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości ok. 5 mln zł. W tym przypadku dokonano zabezpieczenia na rachunkach bankowych nieuczciwej firmy oraz wstrzymano kwotę podatku do zwrotu w wysokości ok. 1,5 mln zł.

Banki i uszczelnienie systemu VAT

Sektor bankowy ma też bezpośredni udział w uszczelnieniu dochodów z VAT. Jak dodała prof. Teresa Czerwińska, dzięki współpracy z instytucjami finansowymi udało się uruchomić w minionym roku mechanizm podzielonej płatności.

Obecnie Ministerstwo prowadzi prace nad rozszerzeniem systemu split payment (podzielonej płatności). Otrzymało derogację z Komisji Europejskiej i projekt w ciągu kilku tygodni zostanie przekazany do konsultacji publicznych. Wdrożenie planowane jest na początek stycznia przyszłego roku.

Split Payment

Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2018 roku każda faktura VAT może być opłacona z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. To efekt Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

Dzięki temu mechanizmowi, wpływy z tytułu podatku od towarów i usług są bardziej stabilne i ograniczono zjawisko unikania płacenia podatku VAT. Banki aktywnie uczestniczyły w informowaniu korzystających z ich usług przedsiębiorców o zmianach w przepisach i jak się do nich przygotować.

Rodzina 500+

Włączyły się również w program Rodzina 500+, gwarantujący regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci, udostępniając formularze Programu w swoich systemach informatycznych. Dzięki temu wniosek o wypłaty z programu można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej.

Beneficjenci logują się do swojego banku, wypełniają przygotowany formularz, a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymują pieniądze na konto. Obecnie ok. 5,9 mln Polaków jest beneficjentem tego świadczenia.

Wymienione powyżej działania sektora bankowego wspierające nasze państwo to również pośrednio wynik tego, że Polski system bankowy jest bezpieczny i ma zdrowe podstawy. Dlatego dbanie o stabilny, zrównoważony i efektywny rozwój sektora bankowego powinno być wspólnym zadaniem dla banków i administracji.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: