Minister Maria Wasiak na spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii

Finanse i gospodarka

Współpraca w zakresie planów rozbudowy korytarzy transportowych, a także poprawa efektywności wykorzystania środków dostępnych na rozwój infrastruktury transportowej w ramach Connecting Europe Facility (CEF) to główne tematy podejmowane przez minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak podczas spotkania z ministrami transportu państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii. Rozmowy odbyły się  26 marca 2015 r. w pociągu na trasie Bratysława - Żylina. Wziął  w nich udział również sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki.

Współpraca w zakresie planów rozbudowy korytarzy transportowych, a także poprawa efektywności wykorzystania środków dostępnych na rozwój infrastruktury transportowej w ramach Connecting Europe Facility (CEF) to główne tematy podejmowane przez minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak podczas spotkania z ministrami transportu państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii. Rozmowy odbyły się  26 marca 2015 r. w pociągu na trasie Bratysława - Żylina. Wziął  w nich udział również sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki.

- Dziś kraje Grupy Wyszehradzkiej stoją przed szczególną szansą w procesie dochodzenia do spójności sieci transportowej w Unii Europejskiej poprzez dostępne środki unijne z polityki spójności. Musimy je wspólnie optymalnie wykorzystać, aby kontynuować z sukcesem proces podnoszenia konkurencyjności naszych gospodarek i rozwoju ich potencjałów społecznych, gospodarczych i terytorialnych. Jestem przekonana, że wspólne działanie i tradycyjna bliska współpraca naszych krajów na różnych szczeblach będą temu służyć  - powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Minister Maria Wasiak podkreśliła, że utworzenie spójnej, nowoczesnej sieci transportowej, zapewniającej dostęp do wszystkich regionów UE, jest podstawowym warunkiem zwiększenia konkurencyjności europejskiego systemu transportowego.  - Dla regionu Europy Środkowej, w tym Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie istotne jest wzmacnianie funkcji tranzytowych międzynarodowych szlaków transportowych na osi północ - południe, zwłaszcza w ramach korytarza Bałtyk - Adriatyk - stwierdziła minister Wasiak.

Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali memorandum o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej. Celem tego dokumentu jest m.in. jeszcze silniejsza kooperacja dotycząca rozwoju połączeń, które wzmacniają i poprawiają spójność transportową regionu. Sygnatariusze memorandum zadeklarowali także eliminowanie brakujących połączeń, usuwanie wąskich gardeł w transporcie, przy efektywnym wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Udostępnij artykuł: