Ministerstwo Finansów: będzie nowy typ obligacji skarbowych

Finanse osobiste / Gospodarka

Fot. Pixabay.com

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w celu umożliwienie emisji nowego typu obligacji Skarbu Państwa - obligacji premiowych, wynika z harmonogramu prac legislacyjnych.

#MinisterstwoFinansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w celu umożliwienie emisji nowego typu obligacji Skarbu Państwa #obligacje

„Zmiana przedmiotowego rozporządzenia ma na celu umożliwienie emisji nowego typu obligacji Skarbu Państwa – obligacji premiowych, których nabywcy będą mieli możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) wynikającego z prawa udziału w losowaniu każdej obligacji wyemitowanej na podstawie danego listu emisyjnego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami emisji określonymi w danym liście emisyjnym” – czytamy w dokumencie.

Planowana zmiana rozporządzenia ma się pojawić w II kwartale 2018 r., a obecnie zmiany są na etapie konsultacji wewnętrznych.

„Zmiana rozporządzenia umożliwi realizację propozycji zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w obszarze Kapitał dla rozwoju, odnoszącej się do możliwości wprowadzenia do sprzedaży nowego typu obligacji Skarbu Państwa – obligacji premiowych” – czytamy także w uzasadnieniu.

Boom na obligacje skarbowe

W połowie stycznia 2018 r. resort finansów podał, że całym 2017 r. sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 6,86 mld zł. Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2017 r. wyniosła: 3-miesięczne – 650,3 mln zł, 2-letnie – 2 959,6 mln zł, 3-letnie – 216,7 mln zł, 4-letnie – 2 456,9 mln zł, 10-letnie – 560,5 mln zł, obligacje rodzinne – 16,9 mln zł.

W lutym 2018 r., oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: