Ministerstwo Finansów: deficyt budżetu to 1,79 mld zł po wrześniu 2019 r.

Gospodarka

Pieniądze - banknoty, polski złoty
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/barnaba

W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano deficyt w wysokości 1,79 mld zł, tj. 6,3% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano deficyt w wysokości 1,79 mld zł, tj. 6,3% rocznego planu #budżet #deficyt @MF_GOV_PL

„W okresie styczeń – wrzesień 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 296 mld zł i były wyższe o 23,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2018 r. o ok. 19,1 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Polski sektor finansów publicznych nie będzie zrównoważony w 2020 roku?

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 7% r/r (tj. ok. 8,7 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 12,7% r/r (tj. ok. 5,4 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 17,7% r/r (tj. ok. 4,6 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,8% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

W okresie styczeń – wrzesień 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 24,9 mld zł i było wyższe o ok. 4,1 mld zł (tj. 19,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. wyniosło 297,8 mld zł, tj. 71,5% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (269,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 28,1 mld zł, tj. 10,4%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 11,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury”. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,1 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,8 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 4,6 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku, podano także.

Dochody z podatków pośrednich

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 187,27 mld zł w okresie styczeń-wrzesień br., co stanowiło 73,5% rocznego planu, podało także Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 87,5% (30,45 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 74,5% (47,87 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po dziewięciu miesiącach br. 52,86 mld zł, co stanowiło 72,4% rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 3,49 mld zł, tj. 76,8% planu.

Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 270,27 mld zł, czyli 75,1% planu na cały 2019 r.

Dochody niepodatkowe w ciągu dziewięciu miesięcy br. wyniosły 24,89 mld zł, co oznacza realizację 96,5% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 3,29 mld zł (78,5% planu).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: