Ministerstwo Finansów: JST coraz bardziej zadłużone

Samorządy

Monety i banknoty
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) wyniosło 68 332 mln zł na koniec III kw. br. i stanowiło 26,6% planowanych dochodów ogółem oraz było o 3,3% wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego, wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące były wyższe o 25 367 mln zł od wykonanych wydatków bieżących.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za 3 kwartały 2018 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 360 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 25 445 mln zł.

“Za 3 kwartały 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 187 616 mln zł (tj. 73,1% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 9,3%” – czytamy w komunikacie.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 91 033 mln zł, tj. na poziomie 75,1% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 9,7%.

“Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 176 256 mln zł, co stanowiło 62,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 12,3%” – czytamy dalej.

Według danych za 3 kwartały 2018 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 25 367 mln zł od wykonanych wydatków bieżących.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: