Ministerstwo Finansów – Magdalena Kobos: Zadłużenie państwa w roku 2011

O metody dyscyplinowania finansów publicznych w roku 2011 zapytaliśmy rzecznik prasową Ministerstwa Finansów, Panią Magdalenę Kobos.

O metody dyscyplinowania finansów publicznych w roku 2011 zapytaliśmy rzecznik prasową Ministerstwa Finansów, Panią Magdalenę Kobos.

W początkach grudnia w Sejmie Minister Finansów Jacek Rostowski ogłosił, że zadłużenie państwa liczone w stosunku do PKB wyniesie na koniec 2010 roku między 53,0 a 53,5 %. Większość niezależnych ekspertów także szacuje poziom zadłużenia na około 53 %.

 

W jaki sposób uda się utrzymać w ryzach to zadłużenie, czy poprzez cięcia budżetowe - chociaż może to być trudne, ponieważ wydatki sztywne budżetu wynoszą około 2/3 wydatków ogólnych - czy też większe niespodziewane wpływy z podatków lub prywatyzacji?

By przeciwdziałać i jednocześnie zmieniać strukturę wydatków publicznych w kierunku ich "odsztywniania" Minister Finansów m.in. zaproponował wydatkową regułę dyscyplinującą, która w kolejnych latach przyniesie oszczędności wynoszące odpowiednio 2,8 mld zł w 2011 r., 5,7 mld złw 2012 r. i 8,8 mld zł w 2013 r. Reguła ta wyznacza maksymalny wzrost wydatków elastycznych na poziomie 1% w ujęciu realnym, przy czym ich rzeczywisty wzrost może być jeszcze mniejszy. Potwierdzają to działania podejmowane na rok 2011, w wyniku których realny wzrost wydatków elastycznych będzie jeszcze mniejszy niż1%, a związana z tym dyscyplina finansów publicznych odpowiednio większa.

Magdalena Kobos
rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów

 

Udostępnij artykuł: