Ministerstwo Finansów: nadwyżka budżetu po marcu to 3,1 mld zł

Gospodarka

W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 3,13 mld zł - podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 3,13 mld zł - podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Nadwyżka budżetu po marcu to 3,1 mld zł - podało @MF_GOV_PL ‏

Po lutym w budżecie centralnym odnotowano 4,46 mld zł nadwyżki. Resort podał w komunikacie, że dochody w okresie styczeń-marzec wyniosły 88,47 mld zł, tj. 24,9% rocznego planu. Dochody podatkowe w tym okresie wyniosły 82,86 mld zł, co stanowi 25% planu."W okresie styczeń-marzec 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r. o ok. 3,3%" - czytamy w komunikacie."Dochody z podatku VAT po pierwszym kwartale br. były na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie wpływy w samym marcu z tego podatku były wyższe o ok. 27% r/r. Pozwoliło to zrekompensować niższy poziom dochodów z VAT po styczniu związany z większym poziomem zwrotów dotyczących realizowanych inwestycji" - czytamy dalej.

Dochody z PIT i akcyzy

W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, akcyza, gry oraz podatku od niektórych instytucji finansowych w okresie styczeń - marzec 2018 r. odnotowano wzrost. Poszczególne kategorie wyglądały następująco:• dochody z podatku PIT były wyższe o 16,3% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,4% r/r i wyniosły 1,11 mld zł (co stanowi 24,4% rocznego planu), podał także resort.Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły po 3 miesiącach br. 12,82 mld zł (23,1% rocznego planu), a od osób prawnych (CIT) - 9,37 mld zł (28,9% planu).

 "Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast dochody z podatku CIT po I kwartale były niższe o 4,1% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), co było związane głównie z układem kalendarza - termin rozliczenia rocznego CIT przypadał na sobotę (31 marca), co oznaczało przesunięcie części wpływów na kwiecień" - czytamy dalej.W okresie styczeń - marzec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 5,57 mld zł i było wyższe o 0,6 mld zł (tj. 11,7%) w ujęciu rocznym. Stanowiło to 25,4% rocznego planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r. wyniosło 85,34 mld zł tj. 21,5% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 87,5 mld zł, tj. 22,7 % planu."Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS. Ponadto w związku ze skorzystaniem przez Komisję Europejską z możliwości przyspieszenia w pierwszym półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-marzec 2018 r. odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach Środków własnych Unii Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (więcej o ok. 1,4 mld zł)" - napisano także w komunikacie.Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 8,7%) w stosunku do okresu I-III 2017 r., co jest związane z harmonogramem płatności w tym okresie. Wyniosły one 5,13 mld zł, tj. 16,7% rocznego planu, podał także resort.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: