Ministerstwo Finansów: nadwyżka budżetu wyniosła 4,46 mld zł po lutym 2018 r.

Gospodarka

W budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 4,46 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Banknoty dwudzietozłotowe
Fot. Pixabay.com

W budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 4,46 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

#MinisterstwoFinansów: w budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 4,46 mld zł #budżet #finanse @MF_GOV_PL

Po styczniu w budżecie centralnym odnotowano 8,56 mld zł nadwyżki.Resort podał w komunikacie, że dochody w okresie styczeń-luty wyniosły 62,02 mld zł, tj. 17,4% rocznego planu. Do chody podatkowe w tym okresie wyniosły 58,53 mld zł, co stanowi 17,6% planu."W okresie styczeń-luty 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - luty 2017 r. o 1,1%" - czytamy w komunikacie.

"Bardzo wysoka baza odniesienia, a także znacznie przyspieszające w IV kwartale 2017 roku inwestycje (a co za tym idzie większe zwroty podatku na początku br.) sprawiły, że w okresie styczeń-luty 2018 r. dochody z podatku VAT były niższe niż zgromadzone w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednakże wpływy w samym lutym z tego podatku były wyższe o 12,3% r/r" - czytamy dalej.

Dochody z podatków

W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, CIT, akcyza oraz gry, podatku od niektórych instytucji finansowych w okresie styczeń - luty 2018 r. odnotowano wzrost. I tak:dochody z podatku PIT były wyższe o 13,4% r/r (tj. ok. 1,1 mld zł),dochody z podatku CIT były wyższe o 17,2% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6% r/r, podał także resort.

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły po 2 miesiącach br. 9,54 mld zł (17,2% rocznego planu), a od osób prawnych (CIT) - 5,59 mld zł (17,2% planu)."Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. w ujęciu rocznym wyniósł 5,1%) oraz podwyższonym popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych" - czytamy dalej w komunikacie.W okresie styczeń - luty 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 3,46 mld zł i było wyższe o 0,4 mld zł r/r (i stanowiło 15,8% rocznego planu), podał też resort.

Wydatki budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2018 r. wyniosło 57,56 mld zł tj. 14,5% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 60,1 mld zł, tj. 15,6% planu, poinformowano także."Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - luty roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - napisano w komunikacie."Ponadto w związku ze skorzystaniem przez Komisję Europejską z możliwości przyspieszenia w pierwszym półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-luty 2018 r. odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach Środków własnych Unii Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (w 2017 r. państwa członkowskie wpłaciły 2,2 miesięcznej raty, podczas gdy w 2018 r. 2,7 miesięcznej raty, tj. więcej o ok. 1,1 mld zł)" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: