Ministerstwo Finansów ograniczy prawo do anonimowości w biznesie?

Firma / Multimedia

Ministerstwo Finansów uruchomi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Będzie to rejestr danych dotyczących osób fizycznych, traktowanych jako beneficjenci w polskich spółkach prawa handlowego.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Ministerstwo Finansów uruchomi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Będzie to rejestr danych dotyczących osób fizycznych, traktowanych jako beneficjenci w polskich spółkach prawa handlowego.

.@MF_GOV_PL uruchomi rejestr danych dotyczących osób fizycznych, traktowanych jako beneficjenci w polskich spółkach prawa handlowego #MinisterstwoFinansów

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

- Będzie to osoba fizyczna, która pośrednio lub bezpośrednio sprawuje kontrolę praktyczną nad spółką, w szczególności będą to osoby, które posiadają co najmniej 25 proc. udziałów w spółce - mówi Michał Mieszkiełło, radca prawny, Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Jakie dane zawarte będą w rejestrze?

Obowiązek ten dotyczyć będzie spółek polskiego prawa handlowego, poza spółkami partnerskimi oraz spółkami akcyjnymi, które są notowane na rynkach regulowanych, a więc są spółkami publicznymi.Jakie dane zawarte będą w rejestrze? Imię, nazwisko, PESEL i kraj zamieszkania osoby uznawanej za beneficjenta rzeczywistego.Obowiązek zgłoszenia danych do rejestru powstanie od 13 października 2019 r. Spółki, które już dzisiaj są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego będą miały 6 miesięcy (do 13 marca 2020 r.) na zgłoszenie danych do rejestru.Czytaj także: Pakiet dla Przedsiębiorców: 500+ dla małych firm. Rząd nie wycofał się ze zniesienia limitu składek na ZUS >>>

7-dniowy termin na zgłoszenie danych do centralnego rejestru beneficjentów

Spółki, które zostaną wpisane do KRS dopiero po uruchomieniu rejestru będą miały 7-dniowy termin na zgłoszenie tych danych do centralnego rejestru beneficjentów.Jednocześnie dla wszystkich będzie obowiązywał 7-dniowy termin na aktualizację danych.- Wprowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będzie miało znaczenie dla przedsiębiorców, dla których aspekt anonimowości w biznesie jest ważny, w związku z tym muszą zwrócić uwagę, że zostało im zaledwie kilka miesięcy na przeanalizowanie ryzyk związanych z ujawnieniem ich danych osobistych – wyjaśnia Michał Mieszkiełło.
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: