Ministerstwo Finansów: ok. 27,7 mld zł nadwyżki budżetu po czerwcu 2022 r.

Gospodarka

Za sprawą czerwcowej wpłaty do budżetu zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2021 w wysokości 10,4 mld zł mieliśmy silny przyrost dochodów niepodatkowych, które przyczyniły się do uzyskania przejściowej nadwyżki budżetowej po pierwszej połowie roku w szacowanej kwocie 27,7 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

Złoty, pieniądze
Fot. PAP Biznes

Za sprawą czerwcowej wpłaty do budżetu zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2021 w wysokości 10,4 mld zł mieliśmy silny przyrost dochodów niepodatkowych, które przyczyniły się do uzyskania przejściowej nadwyżki budżetowej po pierwszej połowie roku w szacowanej kwocie 27,7 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

"Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: dochody: 263,6 mld zł, tj. 53,6 proc., wydatki: 235,9 mld zł, tj. 45,2 proc., nadwyżka: 27,7 mld zł" - podał resort.

"Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym 9,6 mld zł zysku z Narodowego Banku Polskiego zostanie przekazane do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansującego dodatki węglowe" - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Czytaj także: NBP: rekordowa wpłata zysku do budżetu państwa >>>

W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 29,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2021 r. o ok. 31,0 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 9,1 proc. rdr (tj. ok. 9,2 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 13,6 proc. rdr (tj. ok. 4,6 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 44,3 proc. rdr (tj. ok. 11,3 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 12,9 proc. rdr (tj. ok. 4,5 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 16,2 proc. rdr (tj. ok. 0,4 mld zł ).

Wykonanie dochodów niepodatkowych

W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 30,9 mld zł i było niższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 3,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2021 w wysokości 10,4 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. wyniosło 235,9 mld zł, tj. 45,2 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (206,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 29,9 mld zł, tj. 14,5 proc.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,1 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r., rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia oraz zwiększoną do poziomu 7 proc. waloryzacją świadczeń, a także wypłatą od czerwca br. świadczenia 500+.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 3,4 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 3,0 mld zł, m. in. na zakup sprzętu i uzbrojenia wojskowego, a także na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W części 42 – Sprawy wewnętrzne przekazano więcej o 1,3 mld zł mi. in na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz świadczenia i odprawy dla funkcjonariuszy Policji odchodzących ze służby.

Natomiast w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,7 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 2,1 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. z przekazaniem środków na podwyżki dla nauczycieli.

Większe wykonanie odnotowano także w ramach obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 0,9 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 1,0 mld zł) mi. in. ze względu na wniosek Komisji dotyczący zapłaty składki za czerwiec oraz szacowaną wysokość wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: