Ministerstwo Finansów: oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym na dotychczasowym poziomie

Finanse osobiste

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym 2019 r. zostanie utrzymane na poziomie ze stycznia br., podało Ministerstwo Finansów. Nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany można nabywać od 24 grudnia br.

Fot. stock.adobe.com/Carola Vahldiek

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym 2019 r. zostanie utrzymane na poziomie ze stycznia br., podało Ministerstwo Finansów. Nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany można nabywać od 24 grudnia br.

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym 2019 r. zostanie utrzymane na poziomie ze stycznia #obligacje @MF_GOV_PL

"Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek" - czytamy w komunikacie.Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%, podano również.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania, podano także."W lutym utrzymujemy oprocentowanie wszystkich rodzajów obligacji na niezmienionym atrakcyjnym poziomie. W ofercie skarbowych produktów oszczędnościowych dostępne są obligacje o oprocentowaniu od 1,50% do 2,70% w przypadku standardowej oferty oraz 2,80% i 3,20% w przypadku obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Obligacje o oprocentowaniu stałym - trzymiesięczne i dwuletnie - to najkrótsze instrumenty spośród oferowanych. Cztero- i dziesięcioletnie obligacje to propozycja dla osób, które chcą zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją. Taką samą konstrukcję mają również sześcio- i dwunastoletnie obligacje rodzinne. Umożliwiają one, beneficjentom programu Rodzina 500+, odkładanie środków na przyszłe cele, na warunkach korzystniejszych, niż w przypadku standardowej oferty obligacji oszczędnościowych" - podsumował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 479,6 mln zł

Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje serii PS0424 o wartości 103 mln zł, obligacje serii WZ0524 o wartości 89 mln zł i obligacje WZ0528 za 283,5 mln zł i papiery WS0447 za 4,103 mln zł (łącznie: 479,603 mln zł), podał także resort.Na dzisiejszym przetargu głównym obligacje hurtowe sześciu serii zapadające odpowiednio w latach 2021-2047 o łącznej wartości 7 997,426 mln zł wobec oferty wynoszącej 5 000 - 8 000 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 11 654,726 mln zł.Sprzedaż papierów serii OK0521, zapadających w maju 2021 r., wyniosła 600 mln zł przy 1 100 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła  966,5 zł, a rentowność 1,479%, podano w komunikacie.Resort sprzedał obligacje serii PS0424 z terminem zapadalności w kwietniu 2024 r. o łącznej wartości 2 919 mln zł przy popycie 4 296 mln zł. Cena minimalna wyniosła 1 016,5 zł, a rentowność 2,16%.Inwestorzy kupili papiery serii WZ0524, zapadające w maju 2024 r., o wartości 1 727 mln zł przy 2 097 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 994,7 zł.Sprzedaż papierów serii WS0428 zapadających w kwietniu 2028 r., wyniosła 1 614,27 mln zł przy  2 409,57 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 997,1 zł, a rentowność 2,783%.Z kolei obligacje serii WZ0528, zapadające w maju 2028 r., sprzedano w kwocie  1 105 mln zł przy 1 710 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła  968,74 zł.Sprzedaż papierów serii WS0447 zapadających w kwietniu 2047 r. wyniosła 32,156 mln zł, przy 42,156 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła  1 157,1 zł, a rentowność 3,149%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: