Ministerstwo Finansów sprzedało zielone obligacje za 1 mld euro

Gospodarka

Ministerstwo Finansów sprzedało 8,5-letnie Green Bonds o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,153% wobec popytu wynoszącego 3,25 mld euro, podał resort.

Zielona roślinka wyrastająca ze stosu monet
Fot. Pixabay.com

Ministerstwo Finansów sprzedało 8,5-letnie Green Bonds o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,153% wobec popytu wynoszącego 3,25 mld euro, podał resort.

Środki z emisji #GreenBond przeznaczone będą na finansowanie projektów prośrodowiskowych #obligacje #MF #MinisterstwoFinansów

"Ministerstwo Finansów informuje, że 31 stycznia br. dokonano wyceny 8,5-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bonds o terminie wykupu 7 sierpnia 2026 r. Popyt na poziomie 3,25 mld euro pozwolił osiągnąć kwotę emisji 1 mld euro. Obligacje wyceniono na 23 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,153%, przy rocznym kuponie na poziomie 1,125%" - czytamy w komunikacie.Resort podkreślił, że Polska po raz drugi wyemitowała obligacje Green Bonds.

Środki na finansowanie projektów prośrodowiskowych

Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów prośrodowiskowych zgodnych z zasadami określonymi w Green Bond Framework.Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Societe Generale oraz PKO BP.S&P Global Ratings podało w tym tygodniu, że prognozuje, iż wartość globalnego rynku Green Bonds wzrośnie o ok. 30% r/r w 2018 r. i wyniesie ok. 200 mld USD.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: