Ministerstwo Finansów utrzymuje oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych na niezmienionym poziomie

Finanse i gospodarka

Oprocentowanie papierów skarbowych utrzymane zostało na poziomie z ubiegłego miesiąca, podobnie jak wysokość mnożnika i marż w kolejnych okresach odsetkowych.

Oprocentowanie papierów skarbowych utrzymane zostało na poziomie z ubiegłego miesiąca, podobnie jak wysokość mnożnika i marż w kolejnych okresach odsetkowych.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w lutym br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:
2,40% dla 3-latek, 2,60% dla 4-latek oraz 3,00% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

W styczniu rentowności obligacji hurtowych osiągnęły kolejne najniższe poziomy w historii. Najwięksi inwestorzy mogą obecnie kupić obligacje dwuletnie na rynku hurtowym z rentownością tylko na poziomie poniżej 1,6%. Natomiast nabywcy obligacji oszczędnościowych będą mogli skorzystać z promocyjnych warunków. W lutym oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostanie na niezmienionym poziomie, a dwuletnie obligacje oszczędnościowe oprocentowane będą w wysokości 2% rocznie. Oznacza to, że indywidualni nabywcy mogą uzyskać znacznie wyższy zysk od tego jaki akceptują najwięksi "hurtownicy". - komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Od 27 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Od 1 lutego br. do 28 lutego br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:

150129.obilgacja.550x

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: