Ministerstwo Gospodarki: nie wiadomo kiedy zakończą się prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym

Finanse i gospodarka

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Jacek Bartmiński, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych na pytanie o termin zakończenia prac nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, przyznał, że nie wie czy w ciągu dwóch lat nowa regulacja wejdzie w życie.

W czasie debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej, która odbyła się 27 lutego, uczestnicy spotkania wykazali, że już w tej chwili obowiązujące prawo pozwala na zawieranie bezpiecznych umów renty dożywotniej. Z dalszej treści toku dyskusji jednoznacznie wynikało, że nie ma co liczyć w przewidywalnym czasie na pojawienie się ustawy.

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na usługi renty dożywotniej, która już teraz oferowana jest w naszym kraju. Fundusze hipoteczne szacują, że w Polsce jest ok. 2 milionów potencjalnych klientów. Firmy działające na tym rynku są jednak blokowane. Nawet największe spółki, stosując wszystkie możliwe zabezpieczenia na rzecz seniorów, cierpią ze względu na przedłużające się prace nad ustawą i częste straszenie ich branżą ze względu na możliwość oferowania renty dożywotniej przez mniejsze, niewiarygodne podmioty.

Od ponad dwóch lat apelujemy do ustawodawców o zakończenie prac nad ustawą o odwróconej hipotece. Wysłaliśmy w tej sprawie list do Szefów Klubów Parlamentarnych oraz Przewodniczących Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a także wybranych posłów, którzy interesują się losami ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym bądź działają na rzecz osób starszych. Wystosowaliśmy także oficjalne pismo do ministra Janusza Piechocińskiego w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą o odwróconej hipotece. W listopadzie ubiegłego roku prowadziliśmy nawet kampanię telewizyjną, w której apelowaliśmy o zakończenie prac. Niestety wszystkie nasze działania pozostały bez odzewu ze strony ustawodawców.” – mówi Dariusz Brzeski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Familia.

W debacie „Jeśli nie renta dożywotnia to, co? Dlaczego wciąż czekamy na ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym” zorganizowanej przez KIG 27 lutego 2013 wzięli udział eksperci związani z rynkiem odwróconej hipoteki (m.in. dr Barbara Więckowska z SGH, Bolesław Meluch ze Związku Banków Polskich, Jerzy Olszewski – członek Krajowej Rady Notarialnej oraz Dariusz Brzeski – Przewodniczący Rady Nadzorczej FH Familia). Ministerstwo Gospodarki reprezentował Jacek Bartmiński, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Na debatę nie przyszli zaproszeni urzędnicy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wśród zaproszonych byli: Agnieszka Wachnicka z Ministerstwa Finansów, Monika Piątkowska reprezentująca resort gospodarki oraz Janusz Sejmej rzecznik MPiPS.

Niestety prace nad ustawą o odwróconej hipotece trwają już ok. 4 lat, a przewidywany termin ich zakończenia był wielokrotnie przekładany. Efektów nie widać do dziś. Jak pokazuje praktyka, zapisy Kodeksu Cywilnego umożliwiają firmom świadczenie bezpiecznej renty dożywotniej już teraz. Największe spółki na naszym rynku spełniają obecnie przedstawione wstępnie założenia do ustawy o odwróconej hipotece. Niestety coraz częściej zdarzają się wśród urzędników wypowiedzi zniechęcające do renty dożywotniej i zalecające seniorom wstrzymanie się z decyzją o skorzystaniu z tych usług aż do momentu wejścia w życie ustawy. Z jednej strony straszy się seniorów, a z drugiej nie robi nic, aby rozwiązać problem.  Tym samym utrudnia się rozwój rynku, który już dziś zapewnia, dzięki zapisom kodeksu cywilnego bezpieczeństwo zawieranych umów i stanowi rozwiązanie sytuacji materialnej dla części osób starszych, tak jak jest to w wielu krajach zachodnich.

Źródło: Fundusz Hipoteczny Familia SA

Udostępnij artykuł: