Ministerstwo Klimatu powołuje zespół ds. rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2

ESG

Minister Klimatu powołuje zespół do spraw rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2 - podano w zarządzeniu ministra.

Dwutlenek węgla CO2
Fot. stock.adobe.com/acinquantadue

Minister Klimatu powołuje zespół do spraw rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2 - podano w zarządzeniu ministra.

Do zadań Zespołu należy m.in:

- przeprowadzenie analizy oraz weryfikacja wyników wcześniej podejmowanych działań dotyczących źródeł CO2 w Polsce, z uwzględnieniem jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, zasilanych paliwami kopalnymi (gazem ziemnym, węglem kamiennym i węglem brunatnym), dla których uzasadniona byłaby budowa instalacji wychwytu CO2;

Czytaj także: Spór w Unii Europejskiej, czy konsumenci będą musieli zapłacić za koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla za ogrzewanie domów i paliwo do ich samochodów?

- realizacja zadań wynikających z umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, w szczególności w zakresie minimalizacji negatywnych skutków gospodarczych oraz wzmocnienia bilansu systemu energetycznego;

- przeprowadzenie weryfikacji i analizy potencjalnych lokalizacji składowania CO2 w Polsce;

Czytaj także: Unia Europejska w 2050 roku pierwszym na świecie obszarem neutralnym dla klimatu >>>

- przeprowadzenie analizy mającej na celu ustalenie trybu prac i proponowanego podmiotu odpowiedzialnego za wybór tras oraz wykonanie rurociągów transportowych CO2, wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą przesyłową;

- przeprowadzenie analizy w zakresie możliwych modeli finansowania wstępnych studiów wykonalności instalacji technologii CCS/U lub weryfikacja już wykonanych projektów tego typu;

Skład zespołu

W skład zespołu wejdą przedstawiciele resortu klimatu, aktywów państwowych, rozwoju i technologii, a także przedstawiciele PGE GiEK, ENEA, PKN Orlen, PGNiG, Tauron.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: