Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na rzecz seniorów

Finanse i gospodarka

Z dniem 23 maja 2012 roku wszedł w życie projekt Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza w ramach działań rządu prowadzonych w związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Porozumienia Międzypokoleniowego. Emeryci musieli długo czekać na to, by rząd polski zwrócił uwagę na ich trudną sytuację. Teraz z pewnością będą jeszcze uważniej patrzeć rządzącym na ręce.

Zespół do spraw polityki na rzecz osób starszych ma przed sobą następujące zadania do wykonania, m.in.:

  • przygotowanie propozycji założeń polityki na rzecz osób starszych;
  • opracowanie propozycji programów na rzecz osób starszych w oparciu o przeznaczone na ten cel środki;
  • opracowanie, w oparciu o politykę na rzecz osób starszych, programu wsparcia osób starszych.

W skład zespołu będą wchodzić członkowie różnych jednostek m.in.: Departamentu Polityki Rodzinnej, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Departamentu Ubezpieczeń Społecznych oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zespół po wykonaniu ww. zadań powinien przekształcić się w komórkę organizacyjną właściwą do spraw polityki na rzecz osób starszych.

W tym roku, najprawdopodobniej około października lub listopada Urząd m.st. Warszawy uchwali projekt „Warszawa przyjazna Seniorom”. Projekt ten zakłada m.in. aktywizację osób starszych poprzez utworzenie specjalnych miejsc dla nich, jak i również powstanie wielu udogodnień w mieście.

Czekamy jeszcze na ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym oraz na ustawę dotyczącą renty dożywotniej w modelu sprzedażowym. Prace nad ich treścią trwają. Mamy nadzieję, że zostaną one uchwalone i wprowadzą dodatkowe zabezpieczenia dla osób starszych decydujących się na podpisanie umów. Każda nowa usługa będzie z korzyścią dla seniorów – komentuje Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes FH Familia.

Ze strony wielu organizacji i stowarzyszeń seniorskich słychać pozytywne głosy na temat działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to dalsza część obietnicy, którą minister Kamysz złożył seniorom podczas spotkania u Prezydenta Komorowskiego na początku tego roku. Wszyscy czekają jednak na konkretne działania, które faktycznie zmienią sytuację osób starszych w Polsce.

FH FAMILIA

Udostępnij artykuł: