Ministerstwo pracy o nowych technologiach w rekrutacji pracowników

Rynek pracy

Czy nowe systemy wspierające poszukiwanie pracowników się sprawdzą? Zapytaliśmy o to w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fot. stock.adobe.com/vectorfusionart

Czy nowe systemy wspierające poszukiwanie pracowników się sprawdzą? Zapytaliśmy o to w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Centralną Bazę Ofert Pracy codziennie odwiedza 80 tys. osób

Zdaniem ministerstwa, ważnym czynnikiem w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy i pracodawców jest dostęp do sprawdzonej i rzetelnej informacji z jednej strony o kandydatach, z drugiej o ofertach pracy.Na rynku pracy funkcjonuje bardzo wiele serwisów ułatwiających dostęp do tego rodzaju informacji. Natomiast to, co wyróżnia powiatowe urzędy pracy od pozostałych źródeł informacji o kandydatach i ofertach pracy, to całkowita bezpłatność usługi, jej powszechna dostępność oraz posiadanie zweryfikowanych informacji o kandydatach oraz zweryfikowanych informacji w ofertach pracy upowszechnianych w Centralnej Bazie Ofert Pracy, którą codziennie odwiedza 80 tys. użytkowników (900 na minutę, miesięcznie 700 tys., rocznie 7 mln).

Szukasz pracownika? Używaj różnych narzędzi

Czy takie systemy jak np. Talentuno mogą realnie wpłynąć na poszukiwanie pracy i pracowników w naszym kraju?Zdaniem ministerstwa, każde nowe rozwiązanie, zwłaszcza z obszaru tzw. nowych technologii, ma potencjał, by pozytywnie wpłynąć na proces poszukiwania pracy i pracowników.Warto jednak pamiętać, że w tym obszarze funkcjonuje wiele rozmaitych rozwiązań (np. coraz popularniejsze chatboty) i trudno jest ocenić, czy pojawienie się kolejnego wpłynie w znaczący sposób na procesy poszukiwania pracowników.Na pewno rozwiązania, które nie wymagają od potencjalnego użytkownika dużej aktywności, wyręczając go niejako w wielu czynnościach, mają szansę zyskać na popularności.Natomiast w opinii ministerstwa korzystanie z tego rodzaju rozwiązań nigdy nie powinno być jedyną formą poszukiwania pracy czy kandydatów do pracy.Tak jak w większości dziedzin naszego życia ważna jest dywersyfikacja działań i narzędzi, z których korzystamy.Czytaj także: Talentuno, czyli rekrutacyjny Uber, wkracza do Polski. Zmieni sposób, w jaki ludzie znajdują pracę? 

Uwaga na dane osobowe w procesie rekrutacji i poszukiwania pracy

Czy to realna konkurencja dla obecnych systemów działających na naszym rynku?Na pewno tak. Osoby poszukujące pracy oraz pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy coraz bardziej i coraz chętniej poszukują nowych możliwości w tym zakresie. Powiatowe urzędy pracy oferują im bezpłatne i powszechne usługi, z których mogą korzystać.Natomiast poszukiwanie pracy oraz poszukiwanie kandydatów do pracy to często długi i żmudny proces, w którym na pewno warto sięgać po rozmaite rozwiązania, w tym nowoczesne narzędzia teleinformatyczne, które w znaczny sposób skracają dystans pomiędzy potencjalnym kandydatem a pracodawcą i które mogą być ciekawym uzupełnieniem oferty powiatowych urzędów pracy.Należy jednak zachować dużą ostrożność, zwłaszcza w sferze przekazywania swoich danych osobowych w tego rodzaju rozwiązaniach. 

Czy Urzędy Pracy są jeszcze potrzebne...

Jakie miejsce w systemie powinny dziś pełnić Urzędy Pracy zwłaszcza gdy na rynku mamy tak niskie bezrobocie? Przy niskim bezrobociu powiatowe urzędy pracy z jednej strony muszą wkładać więcej wysiłku w zaspakajanie potrzeb pracodawców, którzy mają coraz większe problemy w znajdowaniu odpowiednich kandydatów do pracy, a z drugiej strony muszą koncentrować się na tych grupach bezrobotnych, którzy od wielu lat figurują w rejestrach urzędów pracy jako klienci najbardziej oddaleni od rynku pracy (tj. osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego czy bez kwalifikacji zawodowych).Wymaga to ze strony urzędów pracy bardziej zindywidualizowanego podejścia, gdyż aktywizacja tych osób jest długotrwała i kosztowna. Urzędy pracy stają przed nowymi wyzwaniami, dotyczącymi, przede wszystkim umiejętności dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb klientów oraz reagowania na zmiany na rynku pracy.Poprzez aktywizacje tych grup bezrobotnych urzędy pracy realizują ważne społecznie zadania w zakresie polityki rynku pracy, nałożone na nie przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: