Ministerstwo Przedsiębiorczości prognozuje: wzrost produkcji przemysłowej spowolni do 2 proc.

Gospodarka

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu spowolni do ponad 2% r/r, a produkcji budowlano-montażowej - do ok. 20% r/r w marcu, oczekują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Fot. Pixabay.com

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu spowolni do ponad 2% r/r, a produkcji budowlano-montażowej - do ok. 20% r/r w marcu, oczekują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

@MPiT_GOV_PL prognozuje: wzrost produkcji przemysłowej spowolni do 2 proc.

"Zgodne z oczekiwaniami dynamika produkcji przemysłowej w lutym utrzymała się na wysokim poziomie, przy braku różnicy w liczbie dni roboczych w porównaniu z lutym 2017 roku. Utrzymało się także wysokie tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej. W marcu oczekujemy spadku tempa wzrostu produkcji przemysłowej, co będzie wynikiem jednego dnia roboczego mniej niż przed rokiem. Oczekujemy, że wzrost produkcji przemysłowej przekroczy 2%, natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżona do 20%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.GUS: wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku, mniej pozwoleń na budowę>>"W całym pierwszym kwartale 2018 roku produkcja przemysłowa powinna rosnąć nieznacznie wolniej niż w ostatnim kwartale 2017 roku, zbliżając się do 7%, podczas gdy produkcja budowlano-montażowa powinna być wyższa niż przed rokiem o blisko 30" - czytamy dalej.

Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 7,4% wyż-sza niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2%) i o 2,2% niższa w porównaniu ze styczniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% wyższym w porównaniu ze styczniem br.Więcej danych GUS z zakresu produkcji>>Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. wyższa zarówno w porównaniu z lutym ub. roku - o 31,4% (przed rokiem notowano spadek o 5,3%), jak i styczniem br. - o 3,3%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 31,2% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% niższym w porównaniu ze styczniem br.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: