Ministerstwo Rozwoju prognozuje, ile wyniesie PKB w IV kwartale 2017 roku

Gospodarka

Fot. Pixabay.com

Tempo wzrostu PKB w IV kwartale 2017 roku powinno utrzymać się na poziomie zbliżonym do III kwartału, kiedy wyniosło w ujęciu niewyrównanym sezonowo 4,9% r/r, a w ujęciu odsezonowanym - 5,2% r/r.

Ministerstwo Rozwoju prognozuje, ile wyniesie PKB w IV kwartale 2017 roku #GUS #PKB

“W ocenie MR, tempo wzrostu w ostatnim kwartale 2017 roku powinno utrzymać się na zbliżonym poziomie, głównie na skutek dalszego przyspieszenia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stabilnie rosnącej konsumpcji oraz eksportu” – czytamy w komentarzu Ministerstwa Rozwoju do danych GUS.

GUS poinformował w czwartek, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 14 listopada 2017 r., wzrost w III kw. w tym ujęciu wyniósł 4,7% r/r.

Wzrost we wszystkich głównych sektorach gospodarki

W III kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku), podał także GUS.

“Analiza danych wyrównanych sezonowo wskazuje na trwały charakter ożywienia gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku. Wzrost odnotowano we wszystkich głównych sektorach gospodarki. Wartość dodana brutto rosła nieznacznie wolniej niż PKB i w trzecim kwartale jej kwartalne tempo wzrostu wyniosło 1,1%. Spośród głównych sektorów zarówno przemysł (wzrost o 1,8%), budownictwo (wzrost o 4%) jak i handel (wzrost o 2,4%) rosły w tempie wyższym niż PKB. Pozwala to optymistycznie oceniać perspektywy wzrostu w ostatnim kwartale 2017 roku. Analiza składników popytu wskazuje na trwały charakter wzrostu konsumpcji oraz stopniowe przyspieszenie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stabilnie rośnie także eksport” – czytamy w komunikacie.

Polska gospodarka rozwija się dwukrotnie szybciej niż gospodarka strefy euro

W ocenie ministerstwa, również struktura popytowa wzrostu gospodarczego pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

“Uwzględniając dane wyrównane sezonowo, należy zwrócić uwagę na fakt, że polska gospodarka, (wzrost o 5,2% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 roku) rozwija się ponad dwukrotnie szybciej niż gospodarka strefy euro i całej UE (w obu przypadkach wzrost sięga poziomu 2,5%). Spośród krajów, dla których dostępne są dane Eurostat, szybciej rozwijały się jedynie Rumunia (8,6%) oraz Łotwa (6,2%)” – podkreślono także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: