Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podzielone

Samorząd

18 listopada 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominację Jackowi Cichockiemu na stanowisko ministra spraw wewnętrznych oraz Michałowi Boniemu na stanowisko ministra administracji i cyfryzacji.

18 listopada 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominację Jackowi Cichockiemu na stanowisko ministra spraw wewnętrznych oraz Michałowi Boniemu na stanowisko ministra administracji i cyfryzacji.

Oznacza to, że czekają nas zmiany związane z reorganizacją działającego przez wiele lat Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych i Administracji.

boni.michal.01.a.100xW specjalnych rozporządzeniach Prezes Rady Ministrów określił szczegółowy zakres obowiązków obu ministrów. Michał Boni będzie kierował następującymi działami administracji rządowej:

  • administracja publiczna,
  • informatyzacja,
  • łączność,
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Minister Boni będzie dysponentem części 17, 26, 27 i 43 budżetu państwa. Resortowi MAiC będą podlegały również sprawy powodzi, program schetynówek, Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu.

cichocki.jacek.01.100x74Minister Spraw Wewnętrznych - Jacek Cichocki pokieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne i będzie dysponentem części 42 budżetu państwa. Będą mu podlegać następujące organy:

  • Komenda Główna Policji,
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
  • Komenda Główna Straży Granicznej,
  • Obrona Cywilna Kraju,
  • Urząd do Spraw Cudzoziemców,
  • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

W praktyce podział ministerstwa wygląda tak, że póki co wszystkie sprawy można załatwić w siedzibie MSWiA, nadal działa także strona internetowa ministerstwa. Obaj ministrowie zapowiedzieli, że w pierwszej kolejności zajmą się podziałem, a następnie pełną parą ruszą z wprowadzaniem zmian i reform.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Udostępnij artykuł: