Ministerstwo Sprawiedliwości i PIU – Karta Praw Ofiar Wypadków

Finanse i gospodarka / Kadry

Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości i Polskiej Izbie Ubezpieczeń, osoby poszkodowane w wypadkach mogą korzystać już z Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych.

Jest to dokument, który w sposób klarowny i treściwy objaśnia, jak zachować się w tak trudnej i delikatnej sytuacji, jaką jest wypadek drogowy.

 

Poszkodowany dzięki Karcie, znajdzie niezbędne informacje na temat służb ratunkowych, formalności związanych z ubezpieczeniem oraz praw przysługujących mu w związku z wypadkiem.

Projekt, zarówno opracowanie graficzne jak i druk, sfinansowała w całości Polska Izba Ubezpieczeń. Zawartość merytoryczna dokumentu, to w największym stopniu efekt pracy Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU. Udział w tworzeniu Karty miało także Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia i Komenda Główna Policji.

Karta zostanie rozesłana do organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą ofiarom wypadków. PIU wystąpi także w najbliższym czasie z rekomendacją do zakładów ubezpieczeń, o jak najszersze dystrybuowanie Karty drogą elektroniczną wśród swoich klientów.

Karta jest dostępna na stornie internetowej PIU.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: