Mirosław Boda: Otwiera się pole do wzrostu przychodów

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mirosław Boda - Wiceprezesem Zarządu, ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mirosław Boda - Wiceprezesem Zarządu, ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Mirosław Boda: Mam nadzieję, że wszystkie negatywne kwestie regulacyjne, które zmniejszały dochodowość banków w części opłat i prowizji, jak również jeśli chodzi o stopy procentowe w tym momencie są na najniższym poziomie. Na ostatnim posiedzeniu NBP usłyszeliśmy, że co najmniej do końca roku stopy procentowe pozostaną bez zmian. Mam nadzieję, że wszelkie działania banków zwiększające wolumeny, ilość klientów, poprawiające oferty dla klientów, nie będą powodować, czy kompensować jedynie strat czy spadków przychodów związanych z regulacjami, ale również zaczną przekladać się na wzrosty przychodów. Oczywiście nominalne stopy procentowe są ważnym czynnikiem dla całego sektora, ale oprócz tego jest jeszcze konkurencja międzybankowa i wszyscy chcą zdobyć skalę, która jest potrzebna aby przetrwać na rynku.

Jeżeli popatrzymy na kraje bardziej rozwinięte, mające większe gospodarki i rozwinięte systemy bankowe - marże są istotnie niższe niż w Polsce. Zakładając to, że idziemy w kierunku krajów bardziej rozwiniętych należy założyć, że marże w Polsce będą spadać. W związku z tym, aby skompensować te spadki musimy zwiększyć wolumeny.

Na pewno trzeba docenić to w jakim stanie jest sektor bankowy w Polsce. Generalnie wyceny powyżej wartości księgowej mówią o tym, że cały rynek zakłada, ryzykując swoimi własnymi pieniędzmi, że sektor bankowy będzie przynosił zyski. Widzimy, że rynek inwestując swoje pieniądze zakłada, że jeśli jakiś bank jest poniżej swojej wartości księgowej może w przyszłości przynosić straty. Słyszeliśmy o tym, że polski sektor bankowy został oceniony jako system wzorcowy więc myślę, że to również ma pewne znaczenie.

To jest potwierdzenie tego, co widzimy. Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, bardzo bezpieczny, rozwija się bardzo równomiernie. Chyba to jest potwierdzenie tego, co wszyscy czujemy. Możemy być dumni, że wspólnie minimalnie - przede wszystkim nasi klienci - to również kontrubujemy. 

Relacja wideo:  https://www.youtube.com/watch?v=uVoDNc8RsrU

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: