Mirosław Panek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Mirosław Panek
Mirosław Panek

Prezes Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Odpowiada za funkcjonowanie Funduszu jako całości. Nadzoruje Biuro Zarządu, Biuro Audytu Wewnętrznego oraz Departament Kadr, Departament Skarbu oraz Departament Planowania Przymusowej Restrukturyzacji.Od początku lat 90. związany z rynkami kapitałowymi. Uzyskał licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Później zasiadał m.in. w Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1994–1997), był członkiem zarządu i doradcą inwestycyjnym w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA (1997–1998) oraz członkiem zarządu i dyrektorem inwestycyjnym w ING Investment Management (Polska) SA (1999–2006), w latach 2002–2006 był prezesem zarządu ING TFI, wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005–2006), w latach 2006–2007 był członkiem zarządu PZU SA.

W 2016 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję niezależnego członka rad nadzorczych spółek publicznych m.in.: ATM SA, Mostostal Zabrze SA, Vistula Group SA, Mennica Polska SA, Protektor SA, Atende SA.W latach 2016 – 2018 był przedstawicielem Polski, Szwajcarii, Serbii, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu i Kirgistanu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.Mirosław Panek jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem astrofizyki.
Udostępnij artykuł: