Mirosław Skiba

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związek Banków Polskich SGB Bank SA

Mirosław Skiba

Członek Rady Związek Banków Polskich SGB Bank SA

Od 1992 r. pracował w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie pełnił różne funkcje.
Kierował oddziałem, był dyrektorem Regionu Wielkopolska Północ, a także – od 2002 roku – Makroregionu Poznań, a od 2008 roku Makroregionu Warszawa. Od 2008 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu BZ WBK S.A. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Swiss Finance Institute. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i studiów z zakresu bankowości, finansów i zarządzania.

Udostępnij artykuł: