Misja gospodarcza do Pekinu

Finanse i gospodarka

SCC Silesia Izba Handlowa Sp. z  o.o. wspólnie z China Economic Development Exchange Association (CEDEA) www.sedea.org.cn zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej Firm Polskich do Chin. Misja odbędzie się w dniach: 02-07 marca 2014, a jej celem jest odbycie bezpośrednich rozmów handlowych z firmami chińskimi, wyselekcjonowanymi specjalnie według Państwa potrzeb w stolicy Chin Pekinie/Beijing.

SCC Silesia Izba Handlowa Sp. z  o.o. wspólnie z China Economic Development Exchange Association (CEDEA) www.sedea.org.cn zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej Firm Polskich do Chin. Misja odbędzie się w dniach: 02-07 marca 2014, a jej celem jest odbycie bezpośrednich rozmów handlowych z firmami chińskimi, wyselekcjonowanymi specjalnie według Państwa potrzeb w stolicy Chin Pekinie/Beijing.

Misja gospodarcza do Pekinu to okazja nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy firmami z Polski i z Chin, by na miejscu omówić możliwości wzajemnej współpracy. W ramach misji pracownicy SCC i CEDEA będą Państwu służyć wsparciem merytorycznym i logistycznym.

Misja jest niepowtarzalną okazją poznania realiów gospodarczych u jego źródeł, czyli w stolicy Chin.

Chiny to ścisła czołówka gospodarcza świata, biorąc pod uwagę wielkość PKB. Wysokość PKB plasuje Chiny na drugim miejscu za USA. Chiny to również największy rynek konsumencki.

140122.misja.do.chin.01.184x151140122.misja.do.chin.02.180x149140122.misja.do.chin.03.187x147

 

Komunikaty rządowego centrum statystycznego wskazują, że liczba mieszkańców Chin przekroczyła już 1,3 miliarda ludzi. Obecnie chińska gospodarka rozwija się w rekordowym tempie od ponad piętnastu lat. Także w zawrotnym tempie wzrastają chińskie rezerwy walutowe, które obecnie szacowane są na największe na świecie.

Dlaczego warto być w Chinach?

Firmy z całego świata przyciąga tu przede wszystkim rosnący popyt wewnętrzny na chłonnym rynku rynku wewnętrznym, gdzie już od kilku lat panuje moda na towary i usługi z Europy.

W przeszłości najważniejszym motorem była tania siła robocza i niskie koszty produkcji. Przez wiele lat Chiny kojarzyły się z masową produkcją towarów niskiej i średniej jakości, opartych w zdecydowanej większości na mało zaawansowanych technologiach. Od kilku lat w tym kraju powstają liczne centra badawczo-produkcyjne czołowych koncernów branży HI-TECH. Chińczycy kupują też uznane marki, lub wchodzą w spółki z czołowymi koncernami, jak choćby Lenovo, które wykupiło dział produkcji laptopów firmy IBM. Prócz tego w okolicach Szanghaju ulokowały swoje fabryki laptopów czołowe koncerny takie jak HP, Dell, Toshiba. Jeśli do tego dodać rekordowy wzrost nakładów na badania w zakresie najnowszej techniki wojskowej, należy liczyć się z chińską ekspansją w dziedzinach elitarnych, uznawanych powszechnie za te, które są nośnikami światowego postępu technicznego.

 

140122.misja.do.chin.04.208x164140122.misja.do.chin.05.203x163140122.misja.do.chin.06.173x163

 

Dlaczego warto wziąć udział w organizowanej przez nas misji?

Organizowana wspólnie z China Economic Development Exchange Association misja do Chin otwiera przed Państwa firmą zupełnie nowe możliwości. Korzystając z opieki merytorycznej i logistycznej przedstawicieli SCC i CEDEA mają Państwo możliwość odbycia indywidualnych rozmów z zainteresowanymi firmami, wyselekcjonowanymi przez naszych pracowników specjalnie dla Państwa potrzeb. Zostaną one wybrane specjalnie dla Państwa na podstawie Ankiety Przygotowawczej, którą znajdziecie Państwo w Formularzem Zgłoszeniowym. To sprawia, że oprócz zapoznania się z warunkami  rynku chińskiego, otrzymają Państwo niepowtarzalną sposobność poznania realiów gospodarczych na miejscu. Ponadto wybierając tę formułę unikają Państwo procedury wizowej, jak również wszystkich innych problemów, które rozwiązujemy dla Waszego bezpieczeństwa i wygody. Mają Państwo w tym wariancie więcej czasu na skoncentrowanie sie na celu najważniejszym - czyli nawiązaniu współpracy z firmami chińskimi.

MISJA FIRM POLSKICH DO PEKINU "CHINY 2014"

PEKIN - CHINY: 02 - 07 MARCA 2014

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 51-690 Wrocław, ul. Walerego Sławka 3
Tel.:+71 707 11 52 Fax:+71 707 12 87, Mobile:+729405473
e-mail: biuro@scc.org.pl www: www.scc.org.pl

NIP: 898-211-65-75; KRS:0000284956
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 66 000,00 zł

1.2.China Economic Development Exchange Association
website: www.sedea.org.cn, Kontakt cew@cew.org.cn

2.0. PROGRAM RAMOWY:

Dzień pierwszy - niedziela: 02 MARCA 2014

 • Zbiórka uczestników w hali odlotów lotniska Warszawa Okęcie.
 • Odlot uczestników misji z Warszawy do Pekinu.

Dzień drugi - poniedziałek: 03 MARCA 2014

 • Lądowanie w Pekinie
 • Odprawa celno-bagażowa, transfer do hotelu.
 • Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po podróży.
 • Zwiedzanie miasta, kolacja, czas wolny.

Dzień trzeci  - wtorek: 04 MARCA 2014

 • Śniadanie w hotelu.
 • Spotkania b2b z firmami chińskimi.
 • Czas wolny na rozmowy indywidualne z firmami chińskimi.
 • Zakazane miasto i ogrody cesarskie - zwiedzanie.
 • Kolacja, czas wolny.
 • Śniadanie w hotelu.
 • Spotkania b2b z firmami chińskimi.
 • Czas wolny na rozmowy indywidualne z firmami chińskimi.
 • Zakazane miasto i ogrody cesarskie - zwiedzanie.
 • Kolacja, czas wolny.

Dzień trzeci - środa: 05 MARCA 2014

 • Śniadanie w hotelu.
 • Wizyta w Ambasadzie RP w Pekinie.
 • Rozmowy indywidualne dokończenie rozmów.
 • Kolacja

Dzień czwarty - czwartek: 06 MARCA 2014

 • Śniadanie w hotelu.
 • Wycieczka na Wielki Mur.
 • Powrót do hotelu.
 • Czas wony na zakupy.
 • Kolacja pożegnalna.

Dzień piąty - piątek0: 07 MARCA 2014

 • Wyjazd na lotnisko w Pekinie.
 • Wylot uczestników z Pekinu do Warszawy.
 • Przylot do Warszawy.

3.0.DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

31 stycznia 2014 - Liczba uczestników ograniczona!!!
Wnioski o refundację przyjmujemy do dnia: 29 stycznia 2014r.
Druki wniosków otrzymacie pisząc na adres wnioski@scc.org.pl

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA "CHINY 2014" OBEJMUJE:

 • Wizy i dokumenty wyjazdowe.
 • Przelot uczestników samolotem z Warszawy do Pekinu i z Pekinu do Warszawy.
 • Hotel w Pekinie: pokoje jednoosobowe z pełnym wyposażeniem i śniadaniem.
 • Obiadokolacje.
 • Ubezpieczenie.
 • Nabór oraz przygotowanie do spotkań firm chińskich współpracą z uczestnikami misji - firmy chińskie zapraszane są do spotkań na podstawie poniższej ankiety /formularz zgłoszeniowy/.
 • Wykłady i konsultacje prowadzone przez przedstawicieli CEDEA.
 • Spotkania bezpośrednie z firmami chińskimi.
 • Materiały informacyjne i identyfikatory.
 • Transport samochodowy i autokarowy na miejscu w ramach realizowanego programu.
 • Tłumacze polskojęzyczni.
 • Zwiedzanie Pekinu i okolic - Wielki Mur i inne.

4.2.WARUNKI FINANSOWE:

Uczestnictwo 1 osoby: równowartość: 8.896,00 PLN + 23% VAT płatne w dwóch równych ratach po 4.448,00PLN plus VAT. Istnieje możliwość 50% refundacji kosztów uczestnictwa ze środków Ministerstwa Gospodarki. Wnioski o refundację otrzymacie pisząc na adres: wnioski@scc.org.pl 

Wszystkie firmy polskie, uczestniczące w spotkaniach biznesowych w Pekinie odbędą rozmowy z partnerami indywidualnie przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika na podstawie wskazań zawartych w poniższym formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym.                                               

FORMULARZ ORGANIZACYJNO-ZGŁOSZENIOWY

Źródło: SCC Silesia Izba Handlowa Sp. z  o.o.

Udostępnij artykuł: