Misje gospodarcze firm polskich do Indii i do Ameryki Południowej

Polecamy

Zapraszamy Państwa do udziału w misji gospodarczej do Indii i do Ameryki Południowej, które odbędą się w drugiej połowie 2014 roku.

Zapraszamy Państwa do udziału w misji gospodarczej do Indii i do Ameryki Południowej, które odbędą się w drugiej połowie 2014 roku.

Indie: New Delhi i Mumbaj/Bombaj: szczegóły tutaj

Ameryka Południowa: Brazylia, Boliwia i Peru: szczegóły tutaj

Każda polska firma - uczestnik omawianych misji - spotka się z potencjalnymi kontrahentami w każdym z ww. krajów. Partnerów do rozmów przygotowujemy na podstawie Państwa indywidualnych wskazań.

Istnieje możliwość uzyskania - bez względu na wielkość firmy - refundacji 50% kosztów związanych z uczestnictwem w misji. Środki przyznaje Minister Gospodarki w ramach pomocy de minimis. W związku z brakiem przepisów wykonawczych do programów unijnych jest to jedyna w chwili obecnej możliwość uzyskania wsparcia dla firm polskich planujących działania na rynkach zagranicznych.

Źródło: Silesia Chamber of Commerce Ltd.

Udostępnij artykuł: