„Mistrzowie Świata” – nowa struktura w Raiffeisen Polbank

Bankowość

Do 29 maja 2013 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do ubezpieczenia strukturyzowanego "Mistrzowie Świata". Wyniki tej inwestycji zależą od zmian cen akcji pięciu spółek - głównych sponsorów Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Brazylii w 2014 roku i Olimpiady w Brazylii w 2016 roku.

„Mistrzowie Świata”, produkt stworzony we współpracy z TU na Życie „Warta”, oferuje ochronę kapitału na poziomie 95% (na koniec okresu ubezpieczenia) oraz możliwość osiągnięcia do 18% zysku od zainwestowanego kapitału w ciągu 2 lat. Skala zysku zależy od wzrostu wartości koszyka, w skład którego wchodzi pięć spółek: McDonald’s, Adidas, BP, Procter & Gamble i Nissan Motor.

Zdecydowaliśmy się na taki dobór spółek, ponieważ przewidywania co do ich kursów są bardzo pozytywne. Za inwestycją przemawia to, że sponsorowanie największych imprez sportowych przekłada się na wzrost wyników finansowych oraz wyższe stopy zwrotu z akcji sponsorujących spółek. Ostatnie Mistrzostwa świata w piłce nożnej z 2010 roku były transmitowane do ponad 3,2 mld ludzi na świecie. Sponsorowanie olimpiady czy futbolowych mistrzostw świata pozwala w niecodziennej skali dotrzeć do klientów na całym świecie, co pozytywnie wpływa na pozycjonowanie marki i produktów, co przekłada się na obroty a finalnie na wartość firmy, co już niejednokrotnie analitycy rynku odnotowali w historii” – podkreśla Magdalena Markiewicz, Dyrektor Departamentu Produktów Depozytowych, Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych Raiffeisen Polbank.

10 czerwca 2013 r. zostanie ustalona wartość początkowa dla każdej ze spółek. Na zakończenie inwestycji 5 czerwca 2015 r. zostanie ustalona wartość końcowa dla każdej z firm (kurs zamknięcia z tego dnia), z zastrzeżeniem, że wartość wzrostu liczona dla każdej ze spółek nie może być wyższa niż 18% względem wartości początkowej. Stopa zwrotu dla całego koszyka to wartość liczona na podstawie średniej wartości końcowej wszystkich akcji z koszyka względem ich wartości początkowej. W przypadku, gdy stopa zwrotu koszyka jest równa 0 lub dodatnia (czyli wartość końcowa całego koszyka jest równa lub większa od wartości początkowej) doliczany jest dodatkowy kupon w wysokości 5%, zatem maksymalna premia może wynieść 23%.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w ubezpieczenie „Mistrzowie Świata”, to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia. Dzięki formie prawnej – grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie – wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Ubezpieczenie obejmuje okres od 12 czerwca 2013 r. do 5 czerwca 2015 r.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: