MKiŚ: rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań oraz technologii OZE, konsultacje projektu nowelizacji ustawy w IV kwartale 2021 roku

ESG

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje przekazanie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w IV kwartale br., podał resort. Celem noweli jest zwiększanie udziału OZE w krajowym zużyciu energii.

dłonie trzymające ikony OZE i tradycyjnych żródeł energii
Fot. stock.adobe.com / leowolfert

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje przekazanie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w IV kwartale br., podał resort. Celem noweli jest zwiększanie udziału OZE w krajowym zużyciu energii.

„Celem nowych rozwiązań jest przede wszystkim zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowym zużyciu energii. Mają za zadanie także dalszy wpływ na rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych" ‒ czytamy w komunikacie.

Propozycje rozwiązań mają też przyczynić się do zwiększania pozytywnego wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego

Główny kierunek planowanej nowelizacji to tworzenie prawa i warunków, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom. Ma to pozwolić na dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii i nowe innowacyjne projekty. Propozycje rozwiązań mają też przyczynić się do zwiększania pozytywnego wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Czytaj także: Prezes BOŚ: „zielonych” projektów jest mniej, niż moglibyśmy sfinansować

Transpozycja dyrektywy RED II

Nowelizacja ustawy o OZE to również realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zwanej dyrektywą RED II.

Równolegle prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który będzie wdrażał ww. dyrektywę w obszarze transportu, przypomniano.

Jest to kolejny etap transformacji polskiego rynku energii elektrycznej

„Nowe przepisy skierowane będą na rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań i technologii sektora OZE. W szczególności dotyczyć będą takich obszarów jak:

- biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności),

- klastry energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania),

- hybrydowe instalacje OZE, czy instalacje modernizowane,

- zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie” ‒ czytamy dalej.

Czytaj także: Wiceprezes PKO BP: brakuje dobrych „zielonych” projektów do finansowania

Krajowy Punkt Kontaktowy dla OZE

W ramach transpozycji unijnej dyrektywy RED II planowane jest także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego jako wsparcie informacyjne w zakresie realizacji inwestycji OZE. Ponadto uproszczone zostaną procedury administracyjne oraz rozszerzone będzie stosowanie gwarancji pochodzenia, podano także.

„Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisy wpłyną pozytywnie na rozwój sektora OZE w naszym kraju. Będą także wsparciem dla nowych inwestorów i ich projektów.

Planowane jest także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego jako wsparcie informacyjne w zakresie realizacji inwestycji OZE

Jest to kolejny etap transformacji polskiego rynku energii elektrycznej, która jest niezbędna by zapewnić konsumentom i aktywnym odbiorcom ważną rolę w zapewnianiu elastyczności systemu elektroenergetycznego” - podsumowano.

Czytaj także: Deloitte: transformacja klimatyczna to dla banków ogromne możliwości biznesowe

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: